NZD/CHF
ขาย 0.62191
สเปรด สเปรด0.00025
ซื้อ 0.62216
iPhone Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image

ข่าวการตลาด

1BTC
ลงทุน
20BTC
กำไร
เลเวอเรจ:
x20
พลังของเลเวอเรจ
ซื้อขายในลีกใหญ่ด้วย 100 Bitcoin สำหรับทุกๆ 1 Bitcoin ที่คุณใส่เข้าไป

NZD/CHF ประวัติราคา

วันที่ ปิด เปลี่ยน เปลี่ยน(%) เปิด สูง ต่ำ
May 26, 2022 0.62184 -0.00113 -0.18% 0.62297 0.62462 0.62165
May 25, 2022 0.62295 0.00395 0.64% 0.61900 0.62701 0.61714
May 24, 2022 0.61901 -0.00331 -0.53% 0.62232 0.62273 0.61667
May 23, 2022 0.62232 -0.00358 -0.57% 0.62590 0.62925 0.62227
May 22, 2022 0.62588 0.00366 0.59% 0.62222 0.62632 0.62178
May 20, 2022 0.62128 0.00099 0.16% 0.62029 0.62494 0.61780
May 19, 2022 0.62028 -0.00076 -0.12% 0.62104 0.62544 0.61733
May 18, 2022 0.62105 -0.01072 -1.70% 0.63177 0.63441 0.62019
May 17, 2022 0.63177 -0.00049 -0.08% 0.63226 0.63471 0.62901
May 16, 2022 0.63225 0.00269 0.43% 0.62956 0.63302 0.62460
May 13, 2022 0.62562 -0.00074 -0.12% 0.62636 0.63023 0.62331
May 12, 2022 0.62635 0.00152 0.24% 0.62483 0.62699 0.62062
May 11, 2022 0.62483 -0.00125 -0.20% 0.62608 0.63013 0.62276
May 10, 2022 0.62607 -0.00134 -0.21% 0.62741 0.63012 0.62376
May 9, 2022 0.62740 -0.00428 -0.68% 0.63168 0.63221 0.62707
May 8, 2022 0.63168 0.00134 0.21% 0.63034 0.63266 0.62993
May 6, 2022 0.63396 0.00060 0.09% 0.63336 0.63715 0.62990
May 5, 2022 0.63335 -0.00393 -0.62% 0.63728 0.63802 0.63156
May 4, 2022 0.63727 0.00780 1.24% 0.62947 0.63770 0.62869
May 3, 2022 0.62947 -0.00030 -0.05% 0.62977 0.63279 0.62628