พื้นฐาน หน้า

ชื่อ ราคา สเปรด Chg
DOGE/USD การซื้อขาย 0.0635625 0.0003834 -3.200%
Bitcoin / USD การซื้อขาย 19972.70 0.15 -2.170%
Ethereum / USD การซื้อขาย 1326.87 0.06 -2.730%
Ethereum / EUR การซื้อขาย 1342.35 0.06 -1.750%
Bitcoin / EUR การซื้อขาย 20207.70 0.15 -1.160%