พจนานุกรมการซื้อขาย หน้า
ชื่อ
ราคา
สเปรด
เปลี่ยน
DOGE/USD
0.16581
0.00100
+1.960%
Bitcoin / USD
42424.80
0.10
+1.590%
Ethereum / USD
3174.49
0.00
+1.730%
Litecoin / USD
139.04
0.27
+1.220%
ANT/USD
6.9705
0.0427
+3.470%