ชื่อ
ราคา
สเปรด
เปลี่ยน
DOGE/USD
0.16838
0.00116
+3.300%
Bitcoin / USD
42996.40
0.10
+2.660%
Ethereum / USD
3219.53
0.00
+3.120%
Litecoin / USD
141.49
0.25
+2.860%
ANT/USD
7.0796
0.0443
+5.320%
เรียนรู้การซื้อขาย
คู่มือการซื้อขาย
พจนานุกรมการซื้อขาย
พื้นฐาน