USD/CHF
ขาย 0.95984
สเปรด สเปรด0.00017
ซื้อ 0.96001
iPhone Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image

ข่าวการตลาด

1BTC
ลงทุน
20BTC
กำไร
เลเวอเรจ:
x20
พลังของเลเวอเรจ
ซื้อขายในลีกใหญ่ด้วย 100 Bitcoin สำหรับทุกๆ 1 Bitcoin ที่คุณใส่เข้าไป

USD/CHF ประวัติราคา

วันที่ ปิด เปลี่ยน เปลี่ยน(%) เปิด สูง ต่ำ
May 27, 2022 0.95773 -0.00082 -0.09% 0.95855 0.95888 0.95647
May 26, 2022 0.95859 -0.00295 -0.31% 0.96154 0.96321 0.95821
May 25, 2022 0.96153 0.00120 0.12% 0.96033 0.96418 0.95973
May 24, 2022 0.96034 -0.00538 -0.56% 0.96572 0.96693 0.95733
May 23, 2022 0.96574 -0.00931 -0.95% 0.97505 0.97505 0.96269
May 22, 2022 0.97505 0.00200 0.21% 0.97305 0.97507 0.97305
May 20, 2022 0.97253 0.00029 0.03% 0.97224 0.97635 0.96934
May 19, 2022 0.97224 -0.01494 -1.51% 0.98718 0.98750 0.96962
May 18, 2022 0.98718 -0.00645 -0.65% 0.99363 0.99840 0.98596
May 17, 2022 0.99363 -0.00838 -0.84% 1.00201 1.00230 0.99177
May 16, 2022 1.00201 -0.00020 -0.02% 1.00221 1.00639 1.00068
May 13, 2022 1.00102 -0.00223 -0.22% 1.00325 1.00464 0.99867
May 12, 2022 1.00325 0.00874 0.88% 0.99451 1.00485 0.99316
May 11, 2022 0.99452 -0.00136 -0.14% 0.99588 0.99635 0.98713
May 10, 2022 0.99589 0.00290 0.29% 0.99299 0.99745 0.99049
May 9, 2022 0.99300 0.00395 0.40% 0.98905 0.99651 0.98893
May 8, 2022 0.98904 0.00358 0.36% 0.98546 0.98941 0.98504
May 6, 2022 0.98838 0.00316 0.32% 0.98522 0.98917 0.98265
May 5, 2022 0.98521 0.01196 1.23% 0.97325 0.98894 0.97090
May 4, 2022 0.97326 -0.00553 -0.56% 0.97879 0.98518 0.97187