PetsaMga Pagbabago
Hulyo, 2021

REST API at WebSocket API

Ang pangalawang bersyon (v2) ng REST at WS API ay idinagdag na may kumpletong listahan ng mga instrumentong leverage na magagamit doon, pakitandaan na para sa mga demo account ang unang bersyon lang (v1) ang magagamit; idinagdag ang endpoint na /tradingPositionsHistory na nagbibigay ng oportunidad tingnan ang makasaysayang impormasyon ng mga trade kada simbolo.

Hunyo, 2021

REST API at WebSocket API

Nagdagdag ng oportunidad gamitin ang demo account sa unang bersyon (v1) ng REST at WS API; idinagdag ang showZeroBalance na parametro para sa /account endpoint para ma-on o i-off ng mga kliyente ang paglalarawan ng mga zero na balanse sa tugon.

Mayo, 2021

REST API at WebSocket API

Nagdagdag ng oportunidad tingnan ang data sa uri ng Heiken-Ashi ng mga bar sa /klines endpoint, REST API at OHLCMarketData.subscribe stream, WS API.

Disyembre, 2020

REST API at WebSocket API

Inayos ang mga text ng mensahe ng error kapag nagtatakda ng mga maling stopLoss o takeProfit na halaga, na-update na mga limitasyon sa kahilingan para sa openOrders endpoint na katumbas na ngayon ng 5 kahilingan kada segundo sa halip na 10, inayos ang maling representasyon ng accountId parameter value; inayos ang isyu sa mga magkasabay na kahilingan sa WebSocket.

Nobyembre, 2020

REST API at WebSocket API

Binago ang lohika ng mga HTTP code at kinakatawan ang mga ito sa tamang paraan, pag-iisa ng mga mensahe ng error sa pagitan ng Rest at Websocket API, inayos ang /updateTradingOrder endpoint, inalis ang mga hindi kinakailangang parametro sa /myTrades, /aggTrades, /order at /updateTradingOrder endpoint, inayos ang kawalan ng kakayahang magtakda ng expireTimestamp na parametro para sa mga limitasyon ng order sa palitan.

Hunyo, 2020

REST API at WebSocket API

50 tokenised asset at pares ng cryptocurrency market ang idinagdag at naging available para sa pangangalakal sa leverage mode sa loob ng aming API.

Mayo, 2020

REST API at WebSocket API

May idinagdag na bagong STOP na uri ng order. Ito ay magagamit sa loob ng 'leverage' trading mode; nagdagdag ng oportunidad na gumamit ng 'leverage' trading mode sa BTC/USD; ETH/USD; Crude Oil (XTI.cx); Brent Oil (XBR.cx); S&P 500 (SPXm.cx); LTC/USD; Gold (XAUm.cx); EUR/USD; Tesla (TSLA.cx); XRP/USD na mga pares sa merkado.

Mayo, 2020

General Public API

ang mga parameter ng startTime at endTime mula sa /aggTrades endpoint ay inalis para sa lahat ng uri ng market data API; /candles endpoint ay ipinatupad para lamang sa crypto market data API.

Marso, 2020

REST API

Mga Halimbawa ng SIGNED Endpoint para sa POST /api/v1/order ay binago alinsunod sa mga kinakailangan sa pag-encode ng ERL; ang mga paglalarawan ng mga tugon ay idinagdag sa GET/api/v1/klines at GET/api/v1/aggTrades na mga bahagi ng dokumentasyon ng API.