0x/USD
Bán 0.18792
Chênh lệch Chênh lệch0.00067
Mua 0.18859
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0x/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 0.19004 0.00176 0.93% 0.18828 0.19038 0.18718
Dec 8, 2022 0.18834 0.00538 2.94% 0.18296 0.18866 0.18158
Dec 7, 2022 0.18302 -0.00882 -4.60% 0.19184 0.19250 0.18117
Dec 6, 2022 0.19180 0.00113 0.59% 0.19067 0.19280 0.18937
Dec 5, 2022 0.19077 -0.00450 -2.30% 0.19527 0.19663 0.18876
Dec 4, 2022 0.19533 0.00626 3.31% 0.18907 0.19673 0.18867
Dec 3, 2022 0.18917 -0.00279 -1.45% 0.19196 0.19786 0.18757
Dec 2, 2022 0.19202 -0.00044 -0.23% 0.19246 0.19342 0.18526
Dec 1, 2022 0.19256 -0.00581 -2.93% 0.19837 0.19863 0.18967
Nov 30, 2022 0.19843 0.01232 6.62% 0.18611 0.21435 0.18611
Nov 29, 2022 0.18617 0.00222 1.21% 0.18395 0.18773 0.18157
Nov 28, 2022 0.18401 -0.00504 -2.67% 0.18905 0.19041 0.17897
Nov 27, 2022 0.18915 -0.00265 -1.38% 0.19180 0.21551 0.18773
Nov 26, 2022 0.19174 -0.00108 -0.56% 0.19282 0.19578 0.18883
Nov 25, 2022 0.19288 -0.00598 -3.01% 0.19886 0.19961 0.18911
Nov 24, 2022 0.19892 0.00114 0.58% 0.19778 0.22208 0.19553
Nov 23, 2022 0.19788 0.00681 3.56% 0.19107 0.19824 0.18857
Nov 22, 2022 0.19108 0.01185 6.61% 0.17923 0.19127 0.17311
Nov 21, 2022 0.17922 0.00336 1.91% 0.17586 0.18779 0.17117
Nov 20, 2022 0.17589 -0.01202 -6.40% 0.18791 0.20331 0.17570