0x/USD
Bán 0.22001
Chênh lệch Chênh lệch0.00020
Mua 0.22021
Bán 0.22001
Chênh lệch Chênh lệch0.00020
Mua 0.22021
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0x/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2023 0.22034 0.00198 0.91% 0.21836 0.22054 0.21775
May 26, 2023 0.21846 0.00099 0.46% 0.21747 0.22001 0.21507
May 25, 2023 0.21753 -0.00282 -1.28% 0.22035 0.22121 0.21373
May 24, 2023 0.22041 -0.00626 -2.76% 0.22667 0.22697 0.21737
May 23, 2023 0.22677 0.00667 3.03% 0.22010 0.22708 0.21850
May 22, 2023 0.22016 0.00045 0.20% 0.21971 0.22297 0.21559
May 21, 2023 0.21971 -0.00803 -3.53% 0.22774 0.22841 0.21810
May 20, 2023 0.22784 -0.00067 -0.29% 0.22851 0.22873 0.22503
May 19, 2023 0.22861 0.00045 0.20% 0.22816 0.23016 0.22606
May 18, 2023 0.22826 -0.00362 -1.56% 0.23188 0.23346 0.22287
May 17, 2023 0.23198 0.00291 1.27% 0.22907 0.23358 0.22066
May 16, 2023 0.22917 0.00686 3.09% 0.22231 0.22952 0.21990
May 15, 2023 0.22237 0.00052 0.23% 0.22185 0.22619 0.21765
May 14, 2023 0.22195 0.00506 2.33% 0.21689 0.22195 0.21353
May 13, 2023 0.21699 -0.00170 -0.78% 0.21869 0.21935 0.21369
May 12, 2023 0.21879 0.00355 1.65% 0.21524 0.21915 0.20813
May 11, 2023 0.21534 -0.01119 -4.94% 0.22653 0.22669 0.21157
May 10, 2023 0.22663 0.00747 3.41% 0.21916 0.22990 0.21399
May 9, 2023 0.21922 0.00406 1.89% 0.21516 0.22509 0.21466
May 8, 2023 0.21522 -0.02228 -9.38% 0.23750 0.23923 0.20712