1INCH/BTC
Bán 0.00002631
Chênh lệch Chênh lệch0.00000042
Mua 0.00002673
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.00002697 -0.00000057 -2.07% 0.00002754 0.00002756 0.00002690
Dec 6, 2022 0.00002754 -0.00000067 -2.38% 0.00002821 0.00002849 0.00002735
Dec 5, 2022 0.00002821 -0.00000052 -1.81% 0.00002873 0.00002880 0.00002810
Dec 4, 2022 0.00002872 0.00000006 0.21% 0.00002866 0.00002899 0.00002844
Dec 3, 2022 0.00002866 -0.00000053 -1.82% 0.00002919 0.00002945 0.00002839
Dec 2, 2022 0.00002919 -0.00000056 -1.88% 0.00002975 0.00002990 0.00002902
Dec 1, 2022 0.00002974 -0.00000066 -2.17% 0.00003040 0.00003041 0.00002956
Nov 30, 2022 0.00003039 -0.00000082 -2.63% 0.00003121 0.00003158 0.00002975
Nov 29, 2022 0.00003122 -0.00000030 -0.95% 0.00003152 0.00003158 0.00003069
Nov 28, 2022 0.00003151 0.00000018 0.57% 0.00003133 0.00003241 0.00003082
Nov 27, 2022 0.00003133 0.00000004 0.13% 0.00003129 0.00003304 0.00003064
Nov 26, 2022 0.00003128 0.00000037 1.20% 0.00003091 0.00003142 0.00003052
Nov 25, 2022 0.00003092 -0.00000051 -1.62% 0.00003143 0.00003151 0.00003045
Nov 24, 2022 0.00003143 -0.00000101 -3.11% 0.00003244 0.00003299 0.00003102
Nov 23, 2022 0.00003243 -0.00000031 -0.95% 0.00003274 0.00003274 0.00003125
Nov 22, 2022 0.00003275 0.00000128 4.07% 0.00003147 0.00003290 0.00003088
Nov 21, 2022 0.00003147 0.00000082 2.68% 0.00003065 0.00003185 0.00003006
Nov 20, 2022 0.00003065 -0.00000117 -3.68% 0.00003182 0.00003216 0.00003005
Nov 19, 2022 0.00003181 0.00000056 1.79% 0.00003125 0.00003222 0.00003034
Nov 18, 2022 0.00003125 0.00000084 2.76% 0.00003041 0.00003178 0.00002999