1INCH/BTC
Bán 0.00001389
Chênh lệch Chênh lệch0.00000020
Mua 0.00001409

Giá 1INCH to Bitcoin - biểu đồ 1INCH/BTC

1INCH/BTC 0.00001409
1INCH/USDT 0.38 1INCH/USD 0.38 BTC/BYN 79073.50 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26901.10 BTC/CRC - BTC/CZK 595764.66 BTC/SGD 36357.25 BTC/SEK 292772.35 BTC/CAD 36449.24 BTC/CHF 24469.08 BTC/AUD 41228.09 BTC/BGN - BTC/GBP 21593.33 BTC/TRY 559625.42 BTC/DKK 187251.91 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25143.45 BTC/USD 26897.35 BTC/ZAR 530760.68 BTC/HUF 9320540.86 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44670.01 BTC/NOK 300676.95 BTC/MXN 473714.44 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011361 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000196 BTG/BTC 0.0005033 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003033 CAKE/BTC 0.0000615 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009624 QNT/BTC 0.0044013 ADA/BTC 0.00001358 STEEM/BTC 0.00000672 TRX/BTC 0.00000282 ETH/BTC 0.06926 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003309 SHIB/BTC 0.000000000318 STORJ/BTC 0.00001098 XRP/BTC 0.00001880 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00345 MKR/BTC 0.02375 DOGE/BTC 0.00000268 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001224 REN/BTC 0.00000276 GRT/BTC 0.00000497 CHZ/BTC 0.00000372 SRM/BTC 0.00000272 LRC/BTC 0.00001020 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00026846 QNT/BTC 0.0044035 CVC/BTC 0.00000313 COTI/BTC 0.00000264 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117183 SAND/BTC 0.0000208058 MATIC/BTC 0.0000333257 TWT/BTC 0.0000397924 AVAX/BTC 0.0005284 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007755 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398123 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00001389
Chênh lệch Chênh lệch0.00000020
Mua 0.00001409
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00001386 0.00000002 0.14% 0.00001384 0.00001390 0.00001365
May 31, 2023 0.00001388 -0.00000022 -1.56% 0.00001410 0.00001425 0.00001375
May 30, 2023 0.00001414 0.00000006 0.43% 0.00001408 0.00001421 0.00001400
May 29, 2023 0.00001408 -0.00000026 -1.81% 0.00001434 0.00001434 0.00001406
May 28, 2023 0.00001431 -0.00000039 -2.65% 0.00001470 0.00001470 0.00001428
May 27, 2023 0.00001466 -0.00000001 -0.07% 0.00001467 0.00001471 0.00001453
May 26, 2023 0.00001467 -0.00000001 -0.07% 0.00001468 0.00001478 0.00001455
May 25, 2023 0.00001472 0.00000003 0.20% 0.00001469 0.00001487 0.00001458
May 24, 2023 0.00001465 0.00000000 0.00% 0.00001465 0.00001475 0.00001440
May 23, 2023 0.00001465 -0.00000005 -0.34% 0.00001470 0.00001474 0.00001450
May 22, 2023 0.00001470 0.00000002 0.14% 0.00001468 0.00001475 0.00001453
May 21, 2023 0.00001468 -0.00000011 -0.74% 0.00001479 0.00001480 0.00001451
May 20, 2023 0.00001478 -0.00000002 -0.14% 0.00001480 0.00001485 0.00001469
May 19, 2023 0.00001479 -0.00000006 -0.40% 0.00001485 0.00001490 0.00001473
May 18, 2023 0.00001486 -0.00000019 -1.26% 0.00001505 0.00001506 0.00001469
May 17, 2023 0.00001506 -0.00000023 -1.50% 0.00001529 0.00001538 0.00001494
May 16, 2023 0.00001525 0.00000014 0.93% 0.00001511 0.00001539 0.00001507
May 15, 2023 0.00001513 -0.00000011 -0.72% 0.00001524 0.00001528 0.00001505
May 14, 2023 0.00001525 0.00000007 0.46% 0.00001518 0.00001532 0.00001503
May 13, 2023 0.00001522 -0.00000018 -1.17% 0.00001540 0.00001540 0.00001510