1INCH/USD
Bán 0.50
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.51

Giá 1inch to US Dollar - biểu đồ 1INCH/USD

Bán 0.50
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.535 -0.001 -0.19% 0.536 0.536 0.527
Mar 21, 2023 0.537 0.015 2.87% 0.522 0.538 0.502
Mar 20, 2023 0.523 -0.029 -5.25% 0.552 0.553 0.515
Mar 19, 2023 0.551 0.029 5.56% 0.522 0.585 0.521
Mar 18, 2023 0.521 -0.007 -1.33% 0.528 0.544 0.513
Mar 17, 2023 0.529 0.037 7.52% 0.492 0.529 0.486
Mar 16, 2023 0.493 0.004 0.82% 0.489 0.504 0.484
Mar 15, 2023 0.489 -0.038 -7.21% 0.527 0.538 0.481
Mar 14, 2023 0.526 0.024 4.78% 0.502 0.539 0.491
Mar 13, 2023 0.500 0.024 5.04% 0.476 0.504 0.463
Mar 12, 2023 0.477 0.037 8.41% 0.440 0.478 0.432
Mar 11, 2023 0.441 -0.004 -0.90% 0.445 0.455 0.425
Mar 10, 2023 0.446 0.007 1.59% 0.439 0.448 0.410
Mar 9, 2023 0.438 -0.034 -7.20% 0.472 0.484 0.430
Mar 8, 2023 0.471 -0.038 -7.47% 0.509 0.510 0.466
Mar 7, 2023 0.508 -0.018 -3.42% 0.526 0.528 0.494
Mar 6, 2023 0.525 0.014 2.74% 0.511 0.530 0.511
Mar 5, 2023 0.512 -0.004 -0.78% 0.516 0.529 0.509
Mar 4, 2023 0.517 -0.011 -2.08% 0.528 0.531 0.499
Mar 3, 2023 0.527 -0.037 -6.56% 0.564 0.564 0.505