1INCH/USDT
Bán 0.48
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.49
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.496 0.001 0.20% 0.495 0.498 0.488
Dec 4, 2022 0.494 0.007 1.44% 0.487 0.497 0.486
Dec 3, 2022 0.487 -0.015 -2.99% 0.502 0.504 0.482
Dec 2, 2022 0.502 -0.006 -1.18% 0.508 0.511 0.495
Dec 1, 2022 0.508 -0.016 -3.05% 0.524 0.525 0.503
Nov 30, 2022 0.525 0.009 1.74% 0.516 0.529 0.506
Nov 29, 2022 0.516 0.005 0.98% 0.511 0.523 0.504
Nov 28, 2022 0.514 -0.004 -0.77% 0.518 0.536 0.499
Nov 27, 2022 0.518 -0.001 -0.19% 0.519 0.551 0.510
Nov 26, 2022 0.518 0.004 0.78% 0.514 0.525 0.508
Nov 25, 2022 0.514 -0.011 -2.10% 0.525 0.526 0.506
Nov 24, 2022 0.525 -0.017 -3.14% 0.542 0.551 0.518
Nov 23, 2022 0.542 0.008 1.50% 0.534 0.544 0.523
Nov 22, 2022 0.534 0.035 7.01% 0.499 0.535 0.494
Nov 21, 2022 0.499 -0.003 -0.60% 0.502 0.506 0.487
Nov 20, 2022 0.502 -0.034 -6.34% 0.536 0.540 0.496
Nov 19, 2022 0.534 0.009 1.71% 0.525 0.540 0.510
Nov 18, 2022 0.524 0.014 2.75% 0.510 0.531 0.510
Nov 17, 2022 0.510 -0.010 -1.92% 0.520 0.524 0.499
Nov 16, 2022 0.520 -0.007 -1.33% 0.527 0.540 0.510