1INCH/USDT
Bán 0.57
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.57
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1INCH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 0.541 0.024 4.64% 0.517 0.552 0.515
Mar 29, 2023 0.518 0.022 4.44% 0.496 0.518 0.496
Mar 28, 2023 0.495 0.006 1.23% 0.489 0.504 0.484
Mar 27, 2023 0.488 -0.025 -4.87% 0.513 0.516 0.482
Mar 26, 2023 0.512 0.014 2.81% 0.498 0.515 0.495
Mar 25, 2023 0.499 -0.006 -1.19% 0.505 0.509 0.493
Mar 24, 2023 0.506 -0.015 -2.88% 0.521 0.522 0.497
Mar 23, 2023 0.520 0.013 2.56% 0.507 0.529 0.502
Mar 22, 2023 0.506 -0.029 -5.42% 0.535 0.535 0.492
Mar 21, 2023 0.536 0.015 2.88% 0.521 0.537 0.501
Mar 20, 2023 0.522 -0.029 -5.26% 0.551 0.552 0.515
Mar 19, 2023 0.550 0.029 5.57% 0.521 0.584 0.520
Mar 18, 2023 0.520 -0.007 -1.33% 0.527 0.543 0.512
Mar 17, 2023 0.528 0.036 7.32% 0.492 0.528 0.486
Mar 16, 2023 0.493 0.005 1.02% 0.488 0.504 0.483
Mar 15, 2023 0.488 -0.037 -7.05% 0.525 0.536 0.481
Mar 14, 2023 0.525 0.025 5.00% 0.500 0.538 0.489
Mar 13, 2023 0.499 0.026 5.50% 0.473 0.502 0.462
Mar 12, 2023 0.474 0.037 8.47% 0.437 0.475 0.428
Mar 11, 2023 0.438 -0.007 -1.57% 0.445 0.455 0.422