AAVE/USD
Bán 61.383
Chênh lệch Chênh lệch0.284
Mua 61.667
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAVE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 63.600 -0.210 -0.33% 63.810 63.930 63.510
Dec 6, 2022 63.820 -0.389 -0.61% 64.209 65.378 62.662
Dec 5, 2022 64.199 -0.030 -0.05% 64.229 67.155 63.650
Dec 4, 2022 64.229 1.627 2.60% 62.602 64.459 62.522
Dec 3, 2022 62.622 -2.916 -4.45% 65.538 66.197 62.432
Dec 2, 2022 65.538 2.038 3.21% 63.500 65.727 62.142
Dec 1, 2022 63.520 -1.678 -2.57% 65.198 65.378 62.921
Nov 30, 2022 65.188 3.685 5.99% 61.503 65.867 61.463
Nov 29, 2022 61.423 1.378 2.29% 60.045 62.312 59.406
Nov 28, 2022 60.015 -1.338 -2.18% 61.353 62.392 58.328
Nov 27, 2022 61.393 -0.200 -0.32% 61.593 63.211 59.945
Nov 26, 2022 61.603 2.626 4.45% 58.977 62.262 58.907
Nov 25, 2022 58.967 1.029 1.78% 57.938 60.245 56.590
Nov 24, 2022 57.928 -0.300 -0.52% 58.228 59.806 57.109
Nov 23, 2022 58.218 0.969 1.69% 57.249 58.997 56.281
Nov 22, 2022 57.259 1.588 2.85% 55.671 57.679 50.109
Nov 21, 2022 55.661 -0.150 -0.27% 55.811 57.369 53.794
Nov 20, 2022 55.811 -2.666 -4.56% 58.477 61.164 55.601
Nov 19, 2022 58.477 0.349 0.60% 58.128 58.857 56.640
Nov 18, 2022 58.118 -0.200 -0.34% 58.318 61.144 57.189