ADA/BTC
Bán 0.00001898
Chênh lệch Chênh lệch0.00000013
Mua 0.00001911
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADA/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00001870 0.00000010 0.54% 0.00001860 0.00001874 0.00001859
Dec 2, 2022 0.00001860 0.00000014 0.76% 0.00001846 0.00001876 0.00001835
Dec 1, 2022 0.00001846 -0.00000006 -0.32% 0.00001852 0.00001861 0.00001834
Nov 30, 2022 0.00001852 -0.00000021 -1.12% 0.00001873 0.00001886 0.00001836
Nov 29, 2022 0.00001873 -0.00000012 -0.64% 0.00001885 0.00001892 0.00001859
Nov 28, 2022 0.00001884 -0.00000012 -0.63% 0.00001896 0.00001900 0.00001858
Nov 27, 2022 0.00001897 -0.00000003 -0.16% 0.00001900 0.00001919 0.00001892
Nov 26, 2022 0.00001899 0.00000001 0.05% 0.00001898 0.00001930 0.00001889
Nov 25, 2022 0.00001898 -0.00000001 -0.05% 0.00001899 0.00001908 0.00001860
Nov 24, 2022 0.00001899 -0.00000013 -0.68% 0.00001912 0.00001917 0.00001881
Nov 23, 2022 0.00001911 -0.00000009 -0.47% 0.00001920 0.00001926 0.00001883
Nov 22, 2022 0.00001919 -0.00000005 -0.26% 0.00001924 0.00001949 0.00001896
Nov 21, 2022 0.00001924 0.00000014 0.73% 0.00001910 0.00001935 0.00001875
Nov 20, 2022 0.00001910 -0.00000048 -2.45% 0.00001958 0.00001973 0.00001902
Nov 19, 2022 0.00001958 0.00000014 0.72% 0.00001944 0.00001970 0.00001935
Nov 18, 2022 0.00001943 0.00000004 0.21% 0.00001939 0.00001975 0.00001925
Nov 17, 2022 0.00001940 -0.00000045 -2.27% 0.00001985 0.00001994 0.00001930
Nov 16, 2022 0.00001985 -0.00000003 -0.15% 0.00001988 0.00002022 0.00001964
Nov 15, 2022 0.00001988 -0.00000002 -0.10% 0.00001990 0.00002021 0.00001972
Nov 14, 2022 0.00001991 -0.00000021 -1.04% 0.00002012 0.00002025 0.00001959