ADA/USD
Bán 0.31924
Chênh lệch Chênh lệch0.00177
Mua 0.32101
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.32380 0.00239 0.74% 0.32141 0.32440 0.32061
Dec 4, 2022 0.32131 0.00243 0.76% 0.31888 0.32317 0.31732
Dec 3, 2022 0.31878 0.00040 0.13% 0.31838 0.32546 0.31618
Dec 2, 2022 0.31828 0.00459 1.46% 0.31369 0.31912 0.30980
Dec 1, 2022 0.31360 -0.00432 -1.36% 0.31792 0.31888 0.31179
Nov 30, 2022 0.31782 0.00961 3.12% 0.30821 0.31997 0.30751
Nov 29, 2022 0.30831 0.00288 0.94% 0.30543 0.31164 0.30323
Nov 28, 2022 0.30553 -0.00588 -1.89% 0.31141 0.31291 0.29905
Nov 27, 2022 0.31161 -0.00110 -0.35% 0.31271 0.31846 0.31039
Nov 26, 2022 0.31261 -0.00106 -0.34% 0.31367 0.32145 0.30992
Nov 25, 2022 0.31357 -0.00131 -0.42% 0.31488 0.31616 0.30621
Nov 24, 2022 0.31508 -0.00226 -0.71% 0.31734 0.31993 0.31049
Nov 23, 2022 0.31714 0.00652 2.10% 0.31062 0.31824 0.30717
Nov 22, 2022 0.31098 0.00771 2.54% 0.30327 0.31486 0.29617
Nov 21, 2022 0.30330 -0.00714 -2.30% 0.31044 0.31171 0.29495
Nov 20, 2022 0.31044 -0.01646 -5.04% 0.32690 0.32978 0.30662
Nov 19, 2022 0.32690 0.00259 0.80% 0.32431 0.33080 0.31987
Nov 18, 2022 0.32448 0.00131 0.41% 0.32317 0.33093 0.31508
Nov 17, 2022 0.32326 -0.00696 -2.11% 0.33022 0.33282 0.31754
Nov 16, 2022 0.33022 -0.00551 -1.64% 0.33573 0.34299 0.32160