ADA/USD
Bán 0.35487
Chênh lệch Chênh lệch0.00194
Mua 0.35681

Giá Cardano to US Dollar - biểu đồ ADA/USD

Bán 0.35487
Chênh lệch Chênh lệch0.00194
Mua 0.35681
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.37789 0.00817 2.21% 0.36972 0.37899 0.36545
Mar 21, 2023 0.36952 0.03771 11.36% 0.33181 0.38622 0.32928
Mar 20, 2023 0.33191 -0.01311 -3.80% 0.34502 0.34619 0.33028
Mar 19, 2023 0.34491 0.00817 2.43% 0.33674 0.35248 0.33664
Mar 18, 2023 0.33694 -0.01250 -3.58% 0.34944 0.35643 0.33511
Mar 17, 2023 0.34924 0.02479 7.64% 0.32445 0.34994 0.32102
Mar 16, 2023 0.32455 0.00012 0.04% 0.32443 0.32898 0.31730
Mar 15, 2023 0.32433 -0.01869 -5.45% 0.34302 0.34707 0.31562
Mar 14, 2023 0.34321 -0.00068 -0.20% 0.34389 0.36832 0.33661
Mar 13, 2023 0.34379 0.01244 3.75% 0.33135 0.35259 0.32693
Mar 12, 2023 0.33145 0.02505 8.18% 0.30640 0.33246 0.30275
Mar 11, 2023 0.30650 -0.00767 -2.44% 0.31417 0.32203 0.30258
Mar 10, 2023 0.31437 0.00484 1.56% 0.30953 0.31735 0.29699
Mar 9, 2023 0.30943 -0.00716 -2.26% 0.31659 0.32131 0.30049
Mar 8, 2023 0.31668 -0.01311 -3.98% 0.32979 0.33178 0.31253
Mar 7, 2023 0.32969 -0.00007 -0.02% 0.32976 0.33398 0.32014
Mar 6, 2023 0.32966 -0.00611 -1.82% 0.33577 0.33767 0.32845
Mar 5, 2023 0.33597 0.00027 0.08% 0.33570 0.34209 0.33371
Mar 4, 2023 0.33580 -0.00609 -1.78% 0.34189 0.34375 0.32955
Mar 3, 2023 0.34209 -0.00762 -2.18% 0.34971 0.35001 0.32070