AION/USD
Bán 0.01000
Chênh lệch Chênh lệch0.00114
Mua 0.01114
Bán 0.01000
Chênh lệch Chênh lệch0.00114
Mua 0.01114
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AION/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 27, 2023 0.01000 -0.00154 -13.34% 0.01154 0.01154 0.01000
Feb 26, 2023 0.01165 -0.00307 -20.86% 0.01472 0.01549 0.01165
Feb 25, 2023 0.01461 -0.00143 -8.92% 0.01604 0.01782 0.01374
Feb 24, 2023 0.01600 -0.00336 -17.36% 0.01936 0.01978 0.01561
Feb 23, 2023 0.01937 -0.00187 -8.80% 0.02124 0.02173 0.01903
Feb 22, 2023 0.02107 -0.00422 -16.69% 0.02529 0.02545 0.01808
Feb 21, 2023 0.02528 -0.00231 -8.37% 0.02759 0.02927 0.02476
Feb 20, 2023 0.02759 -0.01037 -27.32% 0.03796 0.03862 0.02476
Feb 19, 2023 0.03795 -0.00040 -1.04% 0.03835 0.03991 0.03772
Feb 18, 2023 0.03837 -0.00094 -2.39% 0.03931 0.03964 0.03810
Feb 17, 2023 0.03931 0.00156 4.13% 0.03775 0.03987 0.03698
Feb 16, 2023 0.03776 -0.00067 -1.74% 0.03843 0.04219 0.03750
Feb 15, 2023 0.03844 0.00200 5.49% 0.03644 0.03849 0.03604
Feb 14, 2023 0.03646 0.00158 4.53% 0.03488 0.03700 0.03431
Feb 13, 2023 0.03480 -0.00108 -3.01% 0.03588 0.03665 0.03277
Feb 12, 2023 0.03588 -0.00183 -4.85% 0.03771 0.03829 0.03541
Feb 11, 2023 0.03769 0.00317 9.18% 0.03452 0.03842 0.03408
Feb 10, 2023 0.03452 -0.00093 -2.62% 0.03545 0.03693 0.03394
Feb 9, 2023 0.03545 -0.00462 -11.53% 0.04007 0.04071 0.03480
Feb 8, 2023 0.04007 -0.00531 -11.70% 0.04538 0.04559 0.03793