AION/USD
Bán 0.03345
Chênh lệch Chênh lệch0.00345
Mua 0.03690
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AION/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.03229 0.00003 0.09% 0.03226 0.03267 0.03212
Dec 2, 2022 0.03226 0.00024 0.75% 0.03202 0.03231 0.03086
Dec 1, 2022 0.03203 -0.00053 -1.63% 0.03256 0.03332 0.03181
Nov 30, 2022 0.03257 0.00093 2.94% 0.03164 0.03351 0.03145
Nov 29, 2022 0.03164 0.00030 0.96% 0.03134 0.03610 0.03114
Nov 28, 2022 0.03135 0.00225 7.73% 0.02910 0.03437 0.02782
Nov 27, 2022 0.02911 0.00091 3.23% 0.02820 0.03167 0.02819
Nov 26, 2022 0.02821 -0.00011 -0.39% 0.02832 0.03346 0.02805
Nov 25, 2022 0.02831 -0.00061 -2.11% 0.02892 0.02896 0.02762
Nov 24, 2022 0.02892 0.00064 2.26% 0.02828 0.02906 0.02785
Nov 23, 2022 0.02829 0.00082 2.99% 0.02747 0.02886 0.02738
Nov 22, 2022 0.02748 0.00121 4.61% 0.02627 0.02820 0.02584
Nov 21, 2022 0.02626 -0.00067 -2.49% 0.02693 0.02778 0.02544
Nov 20, 2022 0.02694 0.00025 0.94% 0.02669 0.02967 0.02667
Nov 19, 2022 0.02670 -0.00095 -3.44% 0.02765 0.02797 0.02657
Nov 18, 2022 0.02765 0.00033 1.21% 0.02732 0.03241 0.02711
Nov 17, 2022 0.02733 0.00101 3.84% 0.02632 0.02945 0.02577
Nov 16, 2022 0.02632 0.00045 1.74% 0.02587 0.02973 0.02555
Nov 15, 2022 0.02587 0.00043 1.69% 0.02544 0.02665 0.02518
Nov 14, 2022 0.02543 0.00028 1.11% 0.02515 0.02584 0.02359