ALGO/USD
Bán 0.1411
Chênh lệch Chênh lệch0.0126
Mua 0.1537
Bán 0.1411
Chênh lệch Chênh lệch0.0126
Mua 0.1537
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALGO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.1406 -0.0007 -0.50% 0.1413 0.1424 0.1390
May 31, 2023 0.1414 -0.0033 -2.28% 0.1447 0.1460 0.1392
May 30, 2023 0.1449 -0.0002 -0.14% 0.1451 0.1461 0.1424
May 29, 2023 0.1450 -0.0016 -1.09% 0.1466 0.1478 0.1440
May 28, 2023 0.1465 0.0024 1.67% 0.1441 0.1474 0.1437
May 27, 2023 0.1440 0.0004 0.28% 0.1436 0.1453 0.1424
May 26, 2023 0.1435 -0.0001 -0.07% 0.1436 0.1447 0.1408
May 25, 2023 0.1437 -0.0041 -2.77% 0.1478 0.1482 0.1431
May 24, 2023 0.1477 -0.0077 -4.95% 0.1554 0.1555 0.1474
May 23, 2023 0.1553 0.0008 0.52% 0.1545 0.1579 0.1541
May 22, 2023 0.1544 -0.0003 -0.19% 0.1547 0.1555 0.1523
May 21, 2023 0.1548 -0.0028 -1.78% 0.1576 0.1578 0.1536
May 20, 2023 0.1574 -0.0005 -0.32% 0.1579 0.1585 0.1568
May 19, 2023 0.1578 -0.0002 -0.13% 0.1580 0.1602 0.1574
May 18, 2023 0.1579 -0.0070 -4.24% 0.1649 0.1650 0.1560
May 17, 2023 0.1648 0.0027 1.67% 0.1621 0.1664 0.1591
May 16, 2023 0.1620 0.0022 1.38% 0.1598 0.1632 0.1577
May 15, 2023 0.1597 0.0036 2.31% 0.1561 0.1616 0.1540
May 14, 2023 0.1560 0.0009 0.58% 0.1551 0.1584 0.1539
May 13, 2023 0.1552 -0.0025 -1.59% 0.1577 0.1578 0.1544