ALGO/USD
Bán 0.2313
Chênh lệch Chênh lệch0.0231
Mua 0.2544
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALGO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.2318 0.0026 1.13% 0.2292 0.2321 0.2284
Dec 4, 2022 0.2292 0.0029 1.28% 0.2263 0.2295 0.2125
Dec 3, 2022 0.2263 -0.0065 -2.79% 0.2328 0.2344 0.2200
Dec 2, 2022 0.2327 0.0055 2.42% 0.2272 0.2337 0.2185
Dec 1, 2022 0.2296 -0.0068 -2.88% 0.2364 0.2370 0.2161
Nov 30, 2022 0.2362 0.0069 3.01% 0.2293 0.2373 0.2196
Nov 29, 2022 0.2293 0.0039 1.73% 0.2254 0.2308 0.2192
Nov 28, 2022 0.2252 -0.0042 -1.83% 0.2294 0.2295 0.2157
Nov 27, 2022 0.2294 -0.0008 -0.35% 0.2302 0.2408 0.2222
Nov 26, 2022 0.2302 0.0002 0.09% 0.2300 0.2394 0.2278
Nov 25, 2022 0.2327 0.0059 2.60% 0.2268 0.2340 0.2237
Nov 24, 2022 0.2298 -0.0057 -2.42% 0.2355 0.2394 0.2150
Nov 23, 2022 0.2353 0.0049 2.13% 0.2304 0.2437 0.2148
Nov 22, 2022 0.2304 -0.0037 -1.58% 0.2341 0.2365 0.2135
Nov 21, 2022 0.2340 -0.0104 -4.26% 0.2444 0.2454 0.2146
Nov 20, 2022 0.2445 -0.0395 -13.91% 0.2840 0.2852 0.2412
Nov 19, 2022 0.2826 -0.0029 -1.02% 0.2855 0.2972 0.2728
Nov 18, 2022 0.2855 0.0304 11.92% 0.2551 0.2856 0.2411
Nov 17, 2022 0.2551 -0.0083 -3.15% 0.2634 0.2667 0.2390
Nov 16, 2022 0.2634 -0.0049 -1.83% 0.2683 0.2838 0.2419