ANT/USD
Bán 1.9009
Chênh lệch Chênh lệch0.0093
Mua 1.9102
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ANT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 1.9289 -0.0120 -0.62% 1.9409 1.9769 1.9200
Dec 2, 2022 1.9409 -0.0210 -1.07% 1.9619 2.0285 1.9229
Dec 1, 2022 1.9609 0.0119 0.61% 1.9490 1.9719 1.9099
Nov 30, 2022 1.9500 0.0756 4.03% 1.8744 1.9510 1.8744
Nov 29, 2022 1.8744 0.0276 1.49% 1.8468 1.9029 1.8099
Nov 28, 2022 1.8478 0.0598 3.34% 1.7880 1.8736 1.7150
Nov 27, 2022 1.7890 -0.0010 -0.06% 1.7900 1.8269 1.7568
Nov 26, 2022 1.7900 -0.0127 -0.70% 1.8027 1.8407 1.7680
Nov 25, 2022 1.8037 -0.0654 -3.50% 1.8691 1.8721 1.7874
Nov 24, 2022 1.8701 0.0018 0.10% 1.8683 1.8982 1.8387
Nov 23, 2022 1.8683 0.0297 1.62% 1.8386 1.8882 1.8084
Nov 22, 2022 1.8386 0.0298 1.65% 1.8088 1.8487 1.7489
Nov 21, 2022 1.8088 0.0594 3.40% 1.7494 1.8585 1.6408
Nov 20, 2022 1.7494 -0.3438 -16.42% 2.0932 2.0981 1.7196
Nov 19, 2022 2.0932 -0.0796 -3.66% 2.1728 2.2997 2.0812
Nov 18, 2022 2.1738 0.1659 8.26% 2.0079 2.1947 2.0069
Nov 17, 2022 2.0089 0.0428 2.18% 1.9661 2.0511 1.9045
Nov 16, 2022 1.9651 0.1039 5.58% 1.8612 2.0007 1.8339
Nov 15, 2022 1.8612 -0.0370 -1.95% 1.8982 2.0019 1.8178
Nov 14, 2022 1.8972 0.0970 5.39% 1.8002 1.9897 1.6816