APE/USD
Bán 4.0109
Chênh lệch Chênh lệch0.0216
Mua 4.0325
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 3.9341 -0.0239 -0.60% 3.9580 3.9640 3.8902
Dec 2, 2022 3.9560 0.0708 1.82% 3.8852 4.0402 3.7695
Dec 1, 2022 3.8831 -0.2000 -4.90% 4.0831 4.0911 3.8433
Nov 30, 2022 4.0841 0.0156 0.38% 4.0685 4.4480 3.9157
Nov 29, 2022 4.0655 0.0192 0.47% 4.0463 4.1997 4.0044
Nov 28, 2022 4.0453 0.2203 5.76% 3.8250 4.2343 3.5090
Nov 27, 2022 3.8240 0.2702 7.60% 3.5538 3.9343 3.5199
Nov 26, 2022 3.5528 0.3312 10.28% 3.2216 3.6316 3.2086
Nov 25, 2022 3.2206 -0.0926 -2.79% 3.3132 3.3262 3.1668
Nov 24, 2022 3.3122 -0.1242 -3.61% 3.4364 3.4584 3.2253
Nov 23, 2022 3.4384 0.1819 5.59% 3.2565 3.4813 3.1370
Nov 22, 2022 3.2555 0.1102 3.50% 3.1453 3.2672 2.8365
Nov 21, 2022 3.1473 0.1235 4.08% 3.0238 3.1881 2.8936
Nov 20, 2022 3.0248 -0.2799 -8.47% 3.3047 3.3455 2.9324
Nov 19, 2022 3.3037 0.1499 4.75% 3.1538 3.3864 3.0326
Nov 18, 2022 3.1548 0.2856 9.95% 2.8692 3.2176 2.8642
Nov 17, 2022 2.8682 -0.1046 -3.52% 2.9728 3.0236 2.8166
Nov 16, 2022 2.9688 0.0437 1.49% 2.9251 3.0678 2.8097
Nov 15, 2022 2.9261 -0.0572 -1.92% 2.9833 3.0764 2.8786
Nov 14, 2022 2.9883 0.1150 4.00% 2.8733 3.0544 2.6089