APE/USDT
Bán 3.1808
Chênh lệch Chênh lệch0.0074
Mua 3.1882
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 3.2017 0.0079 0.25% 3.1938 3.2297 3.1778
May 29, 2023 3.1948 -0.1088 -3.29% 3.3036 3.3266 3.1798
May 28, 2023 3.3026 0.0669 2.07% 3.2357 3.3456 3.2217
May 27, 2023 3.2347 0.0080 0.25% 3.2267 3.2497 3.1728
May 26, 2023 3.2257 -0.0040 -0.12% 3.2297 3.2537 3.1898
May 25, 2023 3.2307 -0.0999 -3.00% 3.3306 3.3396 3.1898
May 24, 2023 3.3316 -0.1658 -4.74% 3.4974 3.5214 3.3066
May 23, 2023 3.4955 0.0700 2.04% 3.4255 3.5224 3.4165
May 22, 2023 3.4265 -0.0330 -0.95% 3.4595 3.4905 3.4125
May 21, 2023 3.4605 0.0180 0.52% 3.4425 3.5154 3.4235
May 20, 2023 3.4415 0.0190 0.56% 3.4225 3.4515 3.3965
May 19, 2023 3.4215 0.0339 1.00% 3.3876 3.4635 3.3686
May 18, 2023 3.3866 -0.0309 -0.90% 3.4175 3.4455 3.3206
May 17, 2023 3.4155 -0.0070 -0.20% 3.4225 3.4795 3.3306
May 16, 2023 3.4195 0.0599 1.78% 3.3596 3.4555 3.3236
May 15, 2023 3.3606 0.0580 1.76% 3.3026 3.4175 3.2727
May 14, 2023 3.3016 0.0509 1.57% 3.2507 3.3856 3.2167
May 13, 2023 3.2517 -0.0559 -1.69% 3.3076 3.3556 3.2177
May 12, 2023 3.3086 0.0969 3.02% 3.2117 3.3266 3.1208
May 11, 2023 3.2127 -0.1229 -3.68% 3.3356 3.3386 3.1048