APE/USDT
Bán 3.8304
Chênh lệch Chênh lệch0.0882
Mua 3.9186
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 3.8284 -0.0227 -0.59% 3.8511 3.8729 3.7364
Dec 1, 2022 3.8491 -0.1978 -4.89% 4.0469 4.0548 3.8096
Nov 30, 2022 4.0479 0.0178 0.44% 4.0301 4.4108 3.8818
Nov 29, 2022 4.0311 0.0178 0.44% 4.0133 4.1636 3.9717
Nov 28, 2022 4.0123 0.2185 5.76% 3.7938 4.2001 3.4803
Nov 27, 2022 3.7928 0.2680 7.60% 3.5248 3.9025 3.4912
Nov 26, 2022 3.5238 0.3282 10.27% 3.1956 3.6019 3.1827
Nov 25, 2022 3.1946 -0.0929 -2.83% 3.2875 3.3004 3.1422
Nov 24, 2022 3.2865 -0.1246 -3.65% 3.4111 3.4329 3.2015
Nov 23, 2022 3.4131 0.1799 5.56% 3.2332 3.4556 3.1135
Nov 22, 2022 3.2312 0.1098 3.52% 3.1214 3.2430 2.8159
Nov 21, 2022 3.1234 0.1216 4.05% 3.0018 3.1639 2.8723
Nov 20, 2022 3.0028 -0.2768 -8.44% 3.2796 3.3202 2.9108
Nov 19, 2022 3.2786 0.1483 4.74% 3.1303 3.3607 3.0097
Nov 18, 2022 3.1313 0.2847 10.00% 2.8466 3.1926 2.8416
Nov 17, 2022 2.8456 -0.1038 -3.52% 2.9494 2.9998 2.7942
Nov 16, 2022 2.9454 0.0415 1.43% 2.9039 3.0433 2.7882
Nov 15, 2022 2.9049 -0.0554 -1.87% 2.9603 3.0532 2.8574
Nov 14, 2022 2.9662 0.1137 3.99% 2.8525 3.0334 2.5905
Nov 13, 2022 2.8535 -0.0039 -0.14% 2.8574 3.0077 2.7754