ATOM/USD
Bán 10.3296
Chênh lệch Chênh lệch0.1112
Mua 10.4408
Bán 10.3296
Chênh lệch Chênh lệch0.1112
Mua 10.4408
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ATOM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 10.2022 -0.1993 -1.92% 10.4015 10.4338 10.1676
May 31, 2023 10.4025 -0.3690 -3.43% 10.7715 10.8256 10.3696
May 30, 2023 10.7745 0.0797 0.75% 10.6948 10.8467 10.6680
May 29, 2023 10.6938 -0.1826 -1.68% 10.8764 10.9130 10.6461
May 28, 2023 10.8774 0.3842 3.66% 10.4932 10.8967 10.4574
May 27, 2023 10.4912 0.0118 0.11% 10.4794 10.5433 10.4025
May 26, 2023 10.4774 0.0607 0.58% 10.4167 10.5500 10.3623
May 25, 2023 10.4197 0.0624 0.60% 10.3573 10.4978 10.1778
May 24, 2023 10.3563 -0.1120 -1.07% 10.4683 10.4743 10.1448
May 23, 2023 10.4703 0.0373 0.36% 10.4330 10.5641 10.3905
May 22, 2023 10.4320 0.0155 0.15% 10.4165 10.5268 10.2702
May 21, 2023 10.4175 -0.1396 -1.32% 10.5571 10.5650 10.3515
May 20, 2023 10.5561 -0.0018 -0.02% 10.5579 10.5850 10.4659
May 19, 2023 10.5589 -0.1199 -1.12% 10.6788 10.6880 10.3687
May 18, 2023 10.6778 -0.1988 -1.83% 10.8766 10.9439 10.4438
May 17, 2023 10.8766 0.0479 0.44% 10.8287 11.0191 10.6647
May 16, 2023 10.8277 0.0886 0.83% 10.7391 10.8819 10.6383
May 15, 2023 10.7401 -0.1221 -1.12% 10.8622 11.0463 10.6742
May 14, 2023 10.8632 0.0336 0.31% 10.8296 11.0465 10.7521
May 13, 2023 10.8306 -0.2616 -2.36% 11.0922 11.1131 10.7618