ATOM/USD
Bán 10.1573
Chênh lệch Chênh lệch0.1244
Mua 10.2817
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ATOM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 10.1643 -0.1402 -1.36% 10.3045 10.3523 10.1493
Dec 2, 2022 10.3035 0.0915 0.90% 10.2120 10.3194 10.0618
Dec 1, 2022 10.2130 -0.2198 -2.11% 10.4328 10.5144 10.0747
Nov 30, 2022 10.4338 0.3163 3.13% 10.1175 10.5691 10.1145
Nov 29, 2022 10.1135 0.3143 3.21% 9.7992 10.2289 9.7753
Nov 28, 2022 9.8002 -0.0587 -0.60% 9.8589 9.9066 9.3764
Nov 27, 2022 9.8609 -0.1820 -1.81% 10.0429 10.2657 9.8370
Nov 26, 2022 10.0429 0.0806 0.81% 9.9623 10.3811 9.9345
Nov 25, 2022 9.9613 -0.1214 -1.20% 10.0827 10.1135 9.6938
Nov 24, 2022 10.0837 0.2218 2.25% 9.8619 10.1573 9.7107
Nov 23, 2022 9.8609 0.3820 4.03% 9.4789 9.9077 9.4620
Nov 22, 2022 9.4779 0.5252 5.87% 8.9527 9.4968 8.6711
Nov 21, 2022 8.9527 -0.3292 -3.55% 9.2819 9.2889 8.7129
Nov 20, 2022 9.2809 -0.6376 -6.43% 9.9185 9.9653 9.2421
Nov 19, 2022 9.9205 0.0368 0.37% 9.8837 9.9742 9.6888
Nov 18, 2022 9.8917 0.0488 0.50% 9.8429 10.1662 9.7066
Nov 17, 2022 9.8419 -0.2298 -2.28% 10.0717 10.1155 9.7952
Nov 16, 2022 10.0697 -0.3919 -3.75% 10.4616 10.5462 9.9176
Nov 15, 2022 10.4626 0.2178 2.13% 10.2448 10.7791 10.1125
Nov 14, 2022 10.2448 0.1143 1.13% 10.1305 10.6128 9.5465