AUD/CAD
Bán 0.88530
Chênh lệch Chênh lệch0.00025
Mua 0.88555
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.88530 -0.00460 -0.52% 0.88990 0.89100 0.88265
Sep 29, 2022 0.88995 0.00370 0.42% 0.88625 0.89095 0.88445
Sep 28, 2022 0.88620 0.00325 0.37% 0.88295 0.88920 0.87805
Sep 27, 2022 0.88295 -0.00440 -0.50% 0.88735 0.88900 0.88130
Sep 26, 2022 0.88730 0.00055 0.06% 0.88675 0.89050 0.88260
Sep 25, 2022 0.88680 0.00030 0.03% 0.88650 0.88780 0.88580
Sep 23, 2022 0.88735 -0.00775 -0.87% 0.89510 0.89640 0.88590
Sep 22, 2022 0.89475 0.00355 0.40% 0.89120 0.89670 0.89010
Sep 21, 2022 0.89115 -0.00350 -0.39% 0.89465 0.89580 0.88930
Sep 20, 2022 0.89465 0.00310 0.35% 0.89155 0.89495 0.88955
Sep 19, 2022 0.89150 -0.00010 -0.01% 0.89160 0.89200 0.88870
Sep 18, 2022 0.89155 0.00085 0.10% 0.89070 0.89275 0.89005
Sep 16, 2022 0.89110 0.00525 0.59% 0.88585 0.89205 0.88580
Sep 15, 2022 0.88585 -0.00275 -0.31% 0.88860 0.89060 0.88515
Sep 14, 2022 0.88860 0.00110 0.12% 0.88750 0.88955 0.88460
Sep 13, 2022 0.88750 -0.00725 -0.81% 0.89475 0.89615 0.88545
Sep 12, 2022 0.89475 0.00325 0.36% 0.89150 0.89500 0.88910
Sep 11, 2022 0.89155 -0.00010 -0.01% 0.89165 0.89215 0.89040
Sep 9, 2022 0.89080 0.00595 0.67% 0.88485 0.89340 0.88455
Sep 8, 2022 0.88480 -0.00170 -0.19% 0.88650 0.88665 0.88160