AUD/CAD
Bán 0.90890
Chênh lệch Chênh lệch0.00025
Mua 0.90915
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 0.90870 -0.00010 -0.01% 0.90880 0.91025 0.90790
May 25, 2022 0.90880 -0.00180 -0.20% 0.91060 0.91260 0.90560
May 24, 2022 0.91055 0.00450 0.50% 0.90605 0.91225 0.90410
May 23, 2022 0.90610 0.00120 0.13% 0.90490 0.91090 0.90465
May 22, 2022 0.90485 0.00045 0.05% 0.90440 0.90580 0.90390
May 20, 2022 0.90345 0.00085 0.09% 0.90260 0.90450 0.89860
May 19, 2022 0.90260 0.00585 0.65% 0.89675 0.90520 0.89460
May 18, 2022 0.89670 -0.00350 -0.39% 0.90020 0.90180 0.89550
May 17, 2022 0.90015 0.00425 0.47% 0.89590 0.90265 0.89555
May 16, 2022 0.89590 -0.00065 -0.07% 0.89655 0.89750 0.89180
May 13, 2022 0.89525 0.00070 0.08% 0.89455 0.89745 0.89315
May 12, 2022 0.89455 -0.00550 -0.61% 0.90005 0.90235 0.89215
May 11, 2022 0.90005 -0.00335 -0.37% 0.90340 0.91160 0.90005
May 10, 2022 0.90340 -0.00125 -0.14% 0.90465 0.90750 0.90075
May 9, 2022 0.90460 -0.00540 -0.59% 0.91000 0.91025 0.90300
May 8, 2022 0.91000 -0.00165 -0.18% 0.91165 0.91265 0.90975
May 6, 2022 0.91275 -0.00040 -0.04% 0.91315 0.91535 0.90830
May 5, 2022 0.91315 -0.01045 -1.13% 0.92360 0.92435 0.90935
May 4, 2022 0.92360 0.01240 1.36% 0.91120 0.92550 0.91000
May 3, 2022 0.91115 0.00370 0.41% 0.90745 0.91745 0.90745