AUD/CAD
Bán 0.88680
Chênh lệch Chênh lệch0.00120
Mua 0.88800
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 0.88680 0.00020 0.02% 0.88660 0.89055 0.88605
May 25, 2023 0.88650 -0.00255 -0.29% 0.88905 0.88950 0.88615
May 24, 2023 0.88905 -0.00370 -0.41% 0.89275 0.89290 0.88775
May 23, 2023 0.89275 -0.00490 -0.55% 0.89765 0.89895 0.89175
May 22, 2023 0.89770 -0.00045 -0.05% 0.89815 0.89905 0.89505
May 21, 2023 0.89815 0.00085 0.09% 0.89730 0.89815 0.89680
May 19, 2023 0.89730 0.00285 0.32% 0.89445 0.90105 0.89390
May 18, 2023 0.89445 -0.00175 -0.20% 0.89620 0.89715 0.89090
May 17, 2023 0.89620 -0.00095 -0.11% 0.89715 0.89820 0.89520
May 16, 2023 0.89720 -0.00520 -0.58% 0.90240 0.90320 0.89530
May 15, 2023 0.90240 0.00150 0.17% 0.90090 0.90415 0.90075
May 14, 2023 0.90095 0.00110 0.12% 0.89985 0.90100 0.89985
May 12, 2023 0.90010 -0.00395 -0.44% 0.90405 0.90455 0.89930
May 11, 2023 0.90400 -0.00260 -0.29% 0.90660 0.90805 0.90185
May 10, 2023 0.90665 0.00170 0.19% 0.90495 0.90925 0.90230
May 9, 2023 0.90495 -0.00170 -0.19% 0.90665 0.90705 0.90325
May 8, 2023 0.90660 0.00390 0.43% 0.90270 0.90780 0.90170
May 7, 2023 0.90265 -0.00025 -0.03% 0.90290 0.90350 0.90235
May 5, 2023 0.90240 -0.00310 -0.34% 0.90550 0.91055 0.90235
May 4, 2023 0.90550 0.00030 0.03% 0.90520 0.90995 0.90470