AUD/CNH
Bán 4.5951
Chênh lệch Chênh lệch0.0031
Mua 4.5982
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 4.6038 0.0220 0.48% 4.5818 4.6052 4.5782
Mar 27, 2023 4.5819 0.0137 0.30% 4.5682 4.5861 4.5585
Mar 26, 2023 4.5675 0.0087 0.19% 4.5588 4.5703 4.5544
Mar 24, 2023 4.5606 -0.0047 -0.10% 4.5653 4.5842 4.5513
Mar 23, 2023 4.5650 -0.0271 -0.59% 4.5921 4.6037 4.5495
Mar 22, 2023 4.5921 0.0018 0.04% 4.5903 4.6262 4.5680
Mar 21, 2023 4.5901 -0.0264 -0.57% 4.6165 4.6222 4.5665
Mar 20, 2023 4.6158 0.0005 0.01% 4.6153 4.6283 4.5912
Mar 19, 2023 4.6151 0.0047 0.10% 4.6104 4.6187 4.5990
Mar 17, 2023 4.6085 0.0168 0.37% 4.5917 4.6214 4.5884
Mar 16, 2023 4.5913 0.0347 0.76% 4.5566 4.5997 4.5563
Mar 15, 2023 4.5561 -0.0451 -0.98% 4.6012 4.6139 4.5451
Mar 14, 2023 4.6004 0.0412 0.90% 4.5592 4.6040 4.5523
Mar 13, 2023 4.5590 -0.0236 -0.51% 4.5826 4.6076 4.5450
Mar 12, 2023 4.5826 0.0253 0.56% 4.5573 4.5888 4.5441
Mar 10, 2023 4.5646 -0.0308 -0.67% 4.5954 4.6030 4.5544
Mar 9, 2023 4.5954 0.0027 0.06% 4.5927 4.6201 4.5855
Mar 8, 2023 4.5928 -0.0143 -0.31% 4.6071 4.6081 4.5854
Mar 7, 2023 4.6064 -0.0705 -1.51% 4.6769 4.6823 4.5957
Mar 6, 2023 4.6770 0.0106 0.23% 4.6664 4.6794 4.6585