AUD/CNH
Bán 4.7931
Chênh lệch Chênh lệch0.0097
Mua 4.8028
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 4.7931 0.0066 0.14% 4.7865 4.8007 4.7749
Aug 11, 2022 4.7864 0.0260 0.55% 4.7604 4.8014 4.7582
Aug 10, 2022 4.7603 0.0648 1.38% 4.6955 4.7760 4.6919
Aug 9, 2022 4.6954 -0.0261 -0.55% 4.7215 4.7273 4.6891
Aug 8, 2022 4.7215 0.0537 1.15% 4.6678 4.7359 4.6643
Aug 7, 2022 4.6677 -0.0016 -0.03% 4.6693 4.6729 4.6654
Aug 5, 2022 4.6731 -0.0250 -0.53% 4.6981 4.7075 4.6476
Aug 4, 2022 4.6982 0.0100 0.21% 4.6882 4.7273 4.6777
Aug 3, 2022 4.6881 0.0184 0.39% 4.6697 4.6993 4.6629
Aug 2, 2022 4.6696 -0.0968 -2.03% 4.7664 4.7723 4.6616
Aug 1, 2022 4.7651 0.0633 1.35% 4.7018 4.7749 4.7003
Jul 31, 2022 4.7014 0.0137 0.29% 4.6877 4.7042 4.6858
Jul 29, 2022 4.6981 -0.0188 -0.40% 4.7169 4.7409 4.6677
Jul 28, 2022 4.7170 0.0018 0.04% 4.7152 4.7274 4.6941
Jul 27, 2022 4.7153 0.0169 0.36% 4.6984 4.7246 4.6746
Jul 26, 2022 4.6985 0.0062 0.13% 4.6923 4.7107 4.6725
Jul 25, 2022 4.6914 0.0250 0.54% 4.6664 4.7020 4.6519
Jul 24, 2022 4.6665 -0.0060 -0.13% 4.6725 4.6805 4.6662
Jul 22, 2022 4.6906 0.0075 0.16% 4.6831 4.7101 4.6708
Jul 21, 2022 4.6831 0.0214 0.46% 4.6617 4.6933 4.6481