AUD/JPY
Bán 89.822
Chênh lệch Chênh lệch0.024
Mua 89.846
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 90.240 0.105 0.12% 90.135 90.647 90.034
May 25, 2022 90.136 0.146 0.16% 89.990 90.506 89.296
May 24, 2022 89.993 -0.576 -0.64% 90.569 90.710 89.233
May 23, 2022 90.571 0.271 0.30% 90.300 91.036 90.058
May 22, 2022 90.301 0.262 0.29% 90.039 90.438 89.915
May 20, 2022 89.934 -0.087 -0.10% 90.021 90.688 89.361
May 19, 2022 90.020 1.012 1.14% 89.008 90.524 89.001
May 18, 2022 89.007 -1.968 -2.16% 90.975 91.159 88.987
May 17, 2022 90.974 1.068 1.19% 89.906 91.161 89.871
May 16, 2022 89.905 -0.013 -0.01% 89.918 90.168 88.455
May 13, 2022 89.630 1.307 1.48% 88.323 89.713 88.170
May 12, 2022 88.322 -1.610 -1.79% 89.932 90.302 87.299
May 11, 2022 89.928 -0.443 -0.49% 90.371 91.759 89.769
May 10, 2022 90.370 -0.279 -0.31% 90.649 91.151 89.741
May 9, 2022 90.651 -1.439 -1.56% 92.090 92.138 90.453
May 8, 2022 92.089 -0.116 -0.13% 92.205 92.319 92.071
May 6, 2022 92.303 -0.467 -0.50% 92.770 92.990 91.985
May 5, 2022 92.772 -0.930 -0.99% 93.702 93.781 92.287
May 4, 2022 93.705 1.315 1.42% 92.390 94.020 92.254
May 3, 2022 92.391 0.653 0.71% 91.738 92.930 91.733