AUD/JPY
Bán 92.633
Chênh lệch Chênh lệch0.023
Mua 92.656
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 92.633 -1.349 -1.44% 93.982 94.207 92.515
Sep 29, 2022 93.981 0.084 0.09% 93.897 94.073 93.115
Sep 28, 2022 93.896 0.794 0.85% 93.102 94.024 92.117
Sep 27, 2022 93.101 -0.384 -0.41% 93.485 93.951 92.903
Sep 26, 2022 93.484 -0.244 -0.26% 93.728 94.019 93.139
Sep 25, 2022 93.727 0.145 0.15% 93.582 93.769 93.342
Sep 23, 2022 93.601 -0.916 -0.97% 94.517 94.674 93.377
Sep 22, 2022 93.888 -1.480 -1.55% 95.368 96.402 93.556
Sep 21, 2022 95.368 -0.750 -0.78% 96.118 96.255 95.341
Sep 20, 2022 96.118 -0.240 -0.25% 96.358 96.534 95.881
Sep 19, 2022 96.358 0.360 0.38% 95.998 96.434 95.711
Sep 18, 2022 95.997 0.117 0.12% 95.880 96.167 95.878
Sep 16, 2022 96.022 0.186 0.19% 95.836 96.425 95.544
Sep 15, 2022 95.837 -0.665 -0.69% 96.502 97.123 95.801
Sep 14, 2022 96.503 -0.861 -0.88% 97.364 97.534 95.975
Sep 13, 2022 97.364 -0.912 -0.93% 98.276 98.427 97.186
Sep 12, 2022 98.275 0.686 0.70% 97.589 98.401 97.417
Sep 11, 2022 97.588 0.465 0.48% 97.123 97.716 96.982
Sep 9, 2022 97.582 0.268 0.28% 97.314 97.908 97.063
Sep 8, 2022 97.315 0.027 0.03% 97.288 97.460 96.634