AUD/JPY
Bán 90.432
Chênh lệch Chênh lệch0.020
Mua 90.452
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 90.826 -0.278 -0.31% 91.104 91.385 90.722
May 30, 2023 91.105 -0.587 -0.64% 91.692 91.938 90.880
May 29, 2023 91.692 -0.221 -0.24% 91.913 91.998 91.588
May 28, 2023 91.915 0.308 0.34% 91.607 91.955 91.564
May 26, 2023 91.626 0.636 0.70% 90.990 91.710 90.796
May 25, 2023 90.983 -0.155 -0.17% 91.138 91.250 90.749
May 24, 2023 91.137 -0.527 -0.57% 91.664 91.664 90.758
May 23, 2023 91.665 -0.520 -0.56% 92.185 92.342 91.459
May 22, 2023 92.186 0.504 0.55% 91.682 92.292 91.372
May 21, 2023 91.683 0.007 0.01% 91.676 91.758 91.522
May 19, 2023 91.729 -0.133 -0.14% 91.862 92.346 91.473
May 18, 2023 91.862 0.280 0.31% 91.582 91.932 91.048
May 17, 2023 91.577 0.755 0.83% 90.822 91.780 90.667
May 16, 2023 90.822 -0.336 -0.37% 91.158 91.250 90.539
May 15, 2023 91.160 0.890 0.99% 90.270 91.308 90.198
May 14, 2023 90.274 0.179 0.20% 90.095 90.292 90.083
May 12, 2023 90.134 0.040 0.04% 90.094 90.399 89.905
May 11, 2023 90.095 -0.825 -0.91% 90.920 91.147 89.787
May 10, 2023 90.918 -0.622 -0.68% 91.540 91.680 90.497
May 9, 2023 91.539 -0.048 -0.05% 91.587 91.729 91.088