AUD/USD
Bán 0.66918
Chênh lệch Chênh lệch0.00009
Mua 0.66927
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.66927 0.00145 0.22% 0.66782 0.66940 0.66610
Mar 21, 2023 0.66779 -0.00383 -0.57% 0.67162 0.67260 0.66494
Mar 20, 2023 0.67161 0.00034 0.05% 0.67127 0.67296 0.66657
Mar 19, 2023 0.67127 0.00015 0.02% 0.67112 0.67182 0.67034
Mar 17, 2023 0.66954 0.00322 0.48% 0.66632 0.67242 0.66542
Mar 16, 2023 0.66631 0.00458 0.69% 0.66173 0.66671 0.66132
Mar 15, 2023 0.66174 -0.00697 -1.04% 0.66871 0.67111 0.65895
Mar 14, 2023 0.66871 0.00321 0.48% 0.66550 0.66957 0.66314
Mar 13, 2023 0.66548 0.00220 0.33% 0.66328 0.67166 0.66012
Mar 12, 2023 0.66329 0.00223 0.34% 0.66106 0.66466 0.65970
Mar 10, 2023 0.65812 -0.00073 -0.11% 0.65885 0.66397 0.65620
Mar 9, 2023 0.65886 -0.00051 -0.08% 0.65937 0.66359 0.65758
Mar 8, 2023 0.65938 0.00052 0.08% 0.65886 0.66285 0.65673
Mar 7, 2023 0.65885 -0.01425 -2.12% 0.67310 0.67476 0.65790
Mar 6, 2023 0.67311 -0.00226 -0.33% 0.67537 0.67692 0.67160
Mar 5, 2023 0.67536 0.00019 0.03% 0.67517 0.67610 0.67505
Mar 3, 2023 0.67662 0.00348 0.52% 0.67314 0.67744 0.67282
Mar 2, 2023 0.67314 -0.00276 -0.41% 0.67590 0.67656 0.67062
Mar 1, 2023 0.67591 0.00292 0.43% 0.67299 0.67833 0.66948
Feb 28, 2023 0.67300 -0.00100 -0.15% 0.67400 0.67572 0.67035