AUD/USD
Bán 0.65000
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 0.65010
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.64677 -0.00351 -0.54% 0.65028 0.65122 0.64500
Oct 3, 2022 0.65028 0.00834 1.30% 0.64194 0.65217 0.64114
Oct 2, 2022 0.64196 0.00121 0.19% 0.64075 0.64281 0.63992
Sep 30, 2022 0.63981 -0.01099 -1.69% 0.65080 0.65236 0.63911
Sep 29, 2022 0.65081 0.00055 0.08% 0.65026 0.65181 0.64353
Sep 28, 2022 0.65027 0.00690 1.07% 0.64337 0.65306 0.63629
Sep 27, 2022 0.64337 -0.00374 -0.58% 0.64711 0.65125 0.64134
Sep 26, 2022 0.64712 -0.00592 -0.91% 0.65304 0.65366 0.64374
Sep 25, 2022 0.65306 0.00170 0.26% 0.65136 0.65374 0.65091
Sep 23, 2022 0.65291 -0.01145 -1.72% 0.66436 0.66554 0.65111
Sep 22, 2022 0.66693 0.00575 0.87% 0.66118 0.66704 0.65736
Sep 21, 2022 0.66117 -0.00827 -1.24% 0.66944 0.67044 0.66072
Sep 20, 2022 0.66944 -0.00376 -0.56% 0.67320 0.67471 0.66761
Sep 19, 2022 0.67321 0.00073 0.11% 0.67248 0.67349 0.66717
Sep 18, 2022 0.67247 0.00104 0.15% 0.67143 0.67337 0.67100
Sep 16, 2022 0.67195 0.00331 0.50% 0.66864 0.67239 0.66698
Sep 15, 2022 0.66863 -0.00660 -0.98% 0.67523 0.67699 0.66843
Sep 14, 2022 0.67523 0.00120 0.18% 0.67403 0.67620 0.67048
Sep 13, 2022 0.67404 -0.01523 -2.21% 0.68927 0.69157 0.67244
Sep 12, 2022 0.68926 0.00472 0.69% 0.68454 0.68994 0.68239