AUD/HKD
Bán 5.2430
Chênh lệch Chênh lệch0.0013
Mua 5.2443
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 5.2832 0.0282 0.54% 5.2550 5.2855 5.2533
Mar 22, 2023 5.2549 0.0160 0.31% 5.2389 5.3026 5.2255
Mar 21, 2023 5.2389 -0.0280 -0.53% 5.2669 5.2732 5.2168
Mar 20, 2023 5.2668 -0.0015 -0.03% 5.2683 5.2820 5.2280
Mar 19, 2023 5.2683 0.0004 0.01% 5.2679 5.2728 5.2510
Mar 17, 2023 5.2556 0.0255 0.49% 5.2301 5.2781 5.2230
Mar 16, 2023 5.2300 0.0370 0.71% 5.1930 5.2328 5.1898
Mar 15, 2023 5.1931 -0.0548 -1.04% 5.2479 5.2676 5.1720
Mar 14, 2023 5.2479 0.0283 0.54% 5.2196 5.2534 5.2010
Mar 13, 2023 5.2194 0.0147 0.28% 5.2047 5.2645 5.1807
Mar 12, 2023 5.2048 0.0182 0.35% 5.1866 5.2152 5.1731
Mar 10, 2023 5.1630 -0.0086 -0.17% 5.1716 5.2116 5.1514
Mar 9, 2023 5.1716 -0.0041 -0.08% 5.1757 5.2089 5.1616
Mar 8, 2023 5.1756 0.0039 0.08% 5.1717 5.2031 5.1551
Mar 7, 2023 5.1716 -0.1116 -2.11% 5.2832 5.2965 5.1641
Mar 6, 2023 5.2833 -0.0175 -0.33% 5.3008 5.3135 5.2714
Mar 5, 2023 5.3009 0.0007 0.01% 5.3002 5.3072 5.2958
Mar 3, 2023 5.3111 0.0277 0.52% 5.2834 5.3173 5.2810
Mar 2, 2023 5.2835 -0.0210 -0.40% 5.3045 5.3099 5.2638
Mar 1, 2023 5.3044 0.0224 0.42% 5.2820 5.3244 5.2545