AUD/HKD
Bán 5.4465
Chênh lệch Chênh lệch0.0012
Mua 5.4477
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 5.4376 0.0193 0.36% 5.4183 5.4409 5.4142
Aug 7, 2022 5.4183 0.0002 0.00% 5.4181 5.4245 5.4161
Aug 5, 2022 5.4247 -0.0381 -0.70% 5.4628 5.4745 5.3920
Aug 4, 2022 5.4626 0.0178 0.33% 5.4448 5.4863 5.4429
Aug 3, 2022 5.4447 0.0361 0.67% 5.4086 5.4596 5.4051
Aug 2, 2022 5.4082 -0.1050 -1.90% 5.5132 5.5195 5.4068
Aug 1, 2022 5.5130 0.0419 0.77% 5.4711 5.5312 5.4691
Jul 31, 2022 5.4710 -0.0095 -0.17% 5.4805 5.4839 5.4706
Jul 29, 2022 5.4850 -0.0072 -0.13% 5.4922 5.5193 5.4245
Jul 28, 2022 5.4921 0.0033 0.06% 5.4888 5.5048 5.4590
Jul 27, 2022 5.4889 0.0377 0.69% 5.4512 5.5033 5.4254
Jul 26, 2022 5.4513 -0.0034 -0.06% 5.4547 5.4804 5.4325
Jul 25, 2022 5.4546 0.0359 0.66% 5.4187 5.4666 5.3987
Jul 24, 2022 5.4186 -0.0128 -0.24% 5.4314 5.4351 5.4182
Jul 22, 2022 5.4321 -0.0003 -0.01% 5.4324 5.4761 5.4104
Jul 21, 2022 5.4325 0.0294 0.54% 5.4031 5.4448 5.3834
Jul 20, 2022 5.4032 -0.0091 -0.17% 5.4123 5.4398 5.3949
Jul 19, 2022 5.4122 0.0673 1.26% 5.3449 5.4257 5.3394
Jul 18, 2022 5.3448 -0.0028 -0.05% 5.3476 5.3801 5.3320
Jul 17, 2022 5.3476 0.0200 0.38% 5.3276 5.3483 5.3268