AUD/MXN
Bán 13.89121
Chênh lệch Chênh lệch0.00885
Mua 13.90006
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 13.78495 0.00397 0.03% 13.78098 13.80282 13.76148
Jun 27, 2022 13.78118 -0.03373 -0.24% 13.81491 13.81848 13.72678
Jun 26, 2022 13.81501 0.04298 0.31% 13.77203 13.82259 13.77168
Jun 24, 2022 13.77989 -0.04086 -0.30% 13.82075 13.86427 13.74776
Jun 23, 2022 13.82065 -0.03058 -0.22% 13.85123 13.89424 13.74922
Jun 22, 2022 13.85161 -0.17041 -1.22% 14.02202 14.02762 13.83468
Jun 21, 2022 14.02202 -0.10132 -0.72% 14.12334 14.14249 13.98731
Jun 20, 2022 14.12344 0.02221 0.16% 14.10123 14.18121 14.06150
Jun 19, 2022 14.10165 0.05106 0.36% 14.05059 14.11646 14.05045
Jun 17, 2022 14.07566 -0.28954 -2.02% 14.36520 14.37148 14.07566
Jun 16, 2022 14.36530 0.17839 1.26% 14.18691 14.43084 14.18533
Jun 15, 2022 14.18681 0.02495 0.18% 14.16186 14.37337 14.14738
Jun 14, 2022 14.16176 -0.05118 -0.36% 14.21294 14.25681 14.10713
Jun 13, 2022 14.21294 0.16389 1.17% 14.04905 14.23490 14.03956
Jun 12, 2022 14.04915 0.01802 0.13% 14.03113 14.07227 13.99427
Jun 10, 2022 14.04596 0.08210 0.59% 13.96386 14.09708 13.93976
Jun 9, 2022 13.96386 -0.10932 -0.78% 14.07318 14.07708 13.92746
Jun 8, 2022 14.07303 -0.07291 -0.52% 14.14594 14.17032 14.05183
Jun 7, 2022 14.14593 0.08506 0.60% 14.06087 14.16680 13.99662
Jun 6, 2022 14.06087 -0.01117 -0.08% 14.07204 14.12491 14.03230