AUD/MXN
Bán 12.23632
Chênh lệch Chênh lệch0.00631
Mua 12.24263
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 12.25612 0.05232 0.43% 12.20380 12.26204 12.19773
Mar 27, 2023 12.20376 -0.05743 -0.47% 12.26119 12.27948 12.16671
Mar 26, 2023 12.26129 0.04232 0.35% 12.21897 12.26781 12.21018
Mar 24, 2023 12.24296 -0.16765 -1.35% 12.41061 12.47498 12.23370
Mar 23, 2023 12.41045 -0.04229 -0.34% 12.45274 12.49120 12.36415
Mar 22, 2023 12.45265 0.02860 0.23% 12.42405 12.49274 12.33389
Mar 21, 2023 12.42387 -0.21162 -1.67% 12.63549 12.63840 12.37069
Mar 20, 2023 12.63605 -0.01437 -0.11% 12.65042 12.85244 12.59064
Mar 19, 2023 12.65032 -0.00698 -0.06% 12.65730 12.66119 12.58303
Mar 17, 2023 12.65572 0.14844 1.19% 12.50728 12.69698 12.49353
Mar 16, 2023 12.50709 -0.06684 -0.53% 12.57393 12.73118 12.43569
Mar 15, 2023 12.57403 0.12994 1.04% 12.44409 12.62835 12.42046
Mar 14, 2023 12.44409 -0.16268 -1.29% 12.60677 12.72763 12.37816
Mar 13, 2023 12.60677 0.45412 3.74% 12.15265 12.71635 12.12043
Mar 12, 2023 12.15274 0.01666 0.14% 12.13608 12.23040 12.10101
Mar 10, 2023 12.16480 0.08719 0.72% 12.07761 12.25795 12.03224
Mar 9, 2023 12.07761 0.22814 1.93% 11.84947 12.14708 11.81721
Mar 8, 2023 11.84947 -0.08304 -0.70% 11.93251 11.94610 11.80568
Mar 7, 2023 11.93214 -0.18430 -1.52% 12.11644 12.13492 11.90400
Mar 6, 2023 12.11629 -0.02530 -0.21% 12.14159 12.15137 12.07848