AUD/NZD
Bán 1.10967
Chênh lệch Chênh lệch0.00043
Mua 1.11010
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 1.10704 0.00189 0.17% 1.10515 1.10777 1.10250
Aug 4, 2022 1.10514 -0.00161 -0.15% 1.10675 1.10731 1.10340
Aug 3, 2022 1.10675 -0.00079 -0.07% 1.10754 1.11018 1.10584
Aug 2, 2022 1.10753 -0.00152 -0.14% 1.10905 1.11063 1.10060
Aug 1, 2022 1.10905 -0.00111 -0.10% 1.11016 1.11249 1.10686
Jul 31, 2022 1.11015 0.00052 0.05% 1.10963 1.11136 1.10954
Jul 29, 2022 1.11073 -0.00091 -0.08% 1.11164 1.11332 1.10894
Jul 28, 2022 1.11163 -0.00555 -0.50% 1.11718 1.11774 1.10910
Jul 27, 2022 1.11718 0.00420 0.38% 1.11298 1.11884 1.10915
Jul 26, 2022 1.11298 0.00251 0.23% 1.11047 1.11412 1.10952
Jul 25, 2022 1.11043 0.00299 0.27% 1.10744 1.11110 1.10639
Jul 24, 2022 1.10743 0.00291 0.26% 1.10452 1.10849 1.10393
Jul 22, 2022 1.10612 -0.00238 -0.21% 1.10850 1.11082 1.10535
Jul 21, 2022 1.10851 0.00232 0.21% 1.10619 1.11034 1.10602
Jul 20, 2022 1.10618 0.00010 0.01% 1.10608 1.10680 1.10291
Jul 19, 2022 1.10609 -0.00044 -0.04% 1.10653 1.10971 1.10511
Jul 18, 2022 1.10654 0.00593 0.54% 1.10061 1.10809 1.09905
Jul 17, 2022 1.10060 -0.00187 -0.17% 1.10247 1.10463 1.10038
Jul 15, 2022 1.09917 -0.00259 -0.24% 1.10176 1.10381 1.09734
Jul 14, 2022 1.10175 -0.00027 -0.02% 1.10202 1.10675 1.09972