AUD/NZD
Bán 1.07255
Chênh lệch Chênh lệch0.00033
Mua 1.07288
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 1.07336 -0.00013 -0.01% 1.07349 1.07442 1.07275
Mar 27, 2023 1.07345 0.00203 0.19% 1.07142 1.07444 1.07070
Mar 26, 2023 1.07143 0.00054 0.05% 1.07089 1.07264 1.06936
Mar 24, 2023 1.07115 0.00167 0.16% 1.06948 1.07289 1.06801
Mar 23, 2023 1.06948 -0.00538 -0.50% 1.07486 1.07558 1.06752
Mar 22, 2023 1.07487 -0.00338 -0.31% 1.07825 1.08032 1.07000
Mar 21, 2023 1.07825 0.00239 0.22% 1.07586 1.07951 1.07354
Mar 20, 2023 1.07586 0.00581 0.54% 1.07005 1.07591 1.06736
Mar 19, 2023 1.07004 0.00318 0.30% 1.06686 1.07050 1.06546
Mar 17, 2023 1.06847 -0.00541 -0.50% 1.07388 1.07608 1.06818
Mar 16, 2023 1.07388 0.00007 0.01% 1.07381 1.07978 1.07125
Mar 15, 2023 1.07381 0.00045 0.04% 1.07336 1.07674 1.06723
Mar 14, 2023 1.07336 0.00244 0.23% 1.07092 1.07355 1.06888
Mar 13, 2023 1.07091 -0.00581 -0.54% 1.07672 1.07834 1.06959
Mar 12, 2023 1.07673 0.00197 0.18% 1.07476 1.07713 1.07174
Mar 10, 2023 1.07272 -0.00707 -0.65% 1.07979 1.08041 1.07155
Mar 9, 2023 1.07980 0.00143 0.13% 1.07837 1.08108 1.07711
Mar 8, 2023 1.07837 0.00025 0.02% 1.07812 1.08095 1.07762
Mar 7, 2023 1.07814 -0.00780 -0.72% 1.08594 1.08679 1.07410
Mar 6, 2023 1.08594 -0.00170 -0.16% 1.08764 1.08908 1.08496