AUD/NOK
Bán 7.22632
Chênh lệch Chênh lệch0.00711
Mua 7.23343
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 7.29831 0.01385 0.19% 7.28446 7.30520 7.27870
May 30, 2023 7.28448 0.03123 0.43% 7.25325 7.31093 7.23419
May 29, 2023 7.25323 0.02850 0.39% 7.22473 7.28234 7.22424
May 28, 2023 7.22479 0.01705 0.24% 7.20774 7.22766 7.19725
May 26, 2023 7.21821 0.03657 0.51% 7.18164 7.22853 7.17298
May 25, 2023 7.18182 0.01646 0.23% 7.16536 7.19618 7.11585
May 24, 2023 7.16538 -0.07767 -1.07% 7.24305 7.24305 7.13121
May 23, 2023 7.24309 -0.00350 -0.05% 7.24659 7.27843 7.22131
May 22, 2023 7.24660 0.01722 0.24% 7.22938 7.25137 7.18584
May 21, 2023 7.22893 0.03563 0.50% 7.19330 7.24458 7.19219
May 19, 2023 7.22742 -0.00315 -0.04% 7.23057 7.24417 7.19604
May 18, 2023 7.23064 0.06479 0.90% 7.16585 7.23455 7.14449
May 17, 2023 7.16594 0.03097 0.43% 7.13497 7.20647 7.11651
May 16, 2023 7.13530 0.03654 0.51% 7.09876 7.14615 7.08309
May 15, 2023 7.09884 0.00655 0.09% 7.09229 7.15233 7.07771
May 14, 2023 7.09229 0.03257 0.46% 7.05972 7.09398 7.05517
May 12, 2023 7.09143 -0.05827 -0.81% 7.14970 7.16903 7.08764
May 11, 2023 7.14848 0.03130 0.44% 7.11718 7.15496 7.07598
May 10, 2023 7.11687 -0.02841 -0.40% 7.14528 7.14882 7.08706
May 9, 2023 7.14517 0.02603 0.37% 7.11914 7.14801 7.11066