AUD/NOK
Bán 6.76358
Chênh lệch Chênh lệch0.01062
Mua 6.77420
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 6.73602 0.00509 0.08% 6.73093 6.74161 6.72738
Aug 10, 2022 6.73379 -0.03083 -0.46% 6.76462 6.77587 6.70231
Aug 9, 2022 6.76515 -0.03270 -0.48% 6.79785 6.80539 6.74674
Aug 8, 2022 6.79745 0.02718 0.40% 6.77027 6.90806 6.76496
Aug 7, 2022 6.77056 0.01692 0.25% 6.75364 6.77556 6.75154
Aug 5, 2022 6.76199 -0.00558 -0.08% 6.76757 6.78947 6.75760
Aug 4, 2022 6.76831 0.03163 0.47% 6.73668 6.78853 6.73510
Aug 3, 2022 6.73725 0.00274 0.04% 6.73451 6.76782 6.71086
Aug 2, 2022 6.73562 -0.02901 -0.43% 6.76463 6.76927 6.70186
Aug 1, 2022 6.76497 0.01653 0.24% 6.74844 6.80066 6.73518
Jul 31, 2022 6.74842 0.01567 0.23% 6.73275 6.75313 6.72829
Jul 29, 2022 6.74507 -0.06041 -0.89% 6.80548 6.89185 6.72680
Jul 28, 2022 6.80535 0.00476 0.07% 6.80059 6.84895 6.72843
Jul 27, 2022 6.80065 -0.06416 -0.93% 6.86481 6.86839 6.77757
Jul 26, 2022 6.86455 0.03341 0.49% 6.83114 6.87801 6.81759
Jul 25, 2022 6.83127 -0.01815 -0.26% 6.84942 6.89832 6.81514
Jul 24, 2022 6.84965 0.01399 0.20% 6.83566 6.86727 6.83566
Jul 22, 2022 6.88055 0.00038 0.01% 6.88017 6.92542 6.85246
Jul 21, 2022 6.88050 0.01992 0.29% 6.86058 6.89180 6.79297
Jul 20, 2022 6.85887 0.04741 0.70% 6.81146 6.87747 6.80513