AUD/PLN
Bán 3.21138
Chênh lệch Chênh lệch0.00466
Mua 3.21604
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 3.20427 0.01047 0.33% 3.19380 3.20485 3.19165
Aug 7, 2022 3.19335 0.00246 0.08% 3.19089 3.19599 3.19074
Aug 5, 2022 3.19105 -0.00062 -0.02% 3.19167 3.21081 3.18416
Aug 4, 2022 3.19345 -0.00812 -0.25% 3.20157 3.24099 3.18461
Aug 3, 2022 3.20371 0.00195 0.06% 3.20176 3.21978 3.18912
Aug 2, 2022 3.19984 -0.02383 -0.74% 3.22367 3.22492 3.17941
Aug 1, 2022 3.22471 0.00031 0.01% 3.22440 3.25932 3.20462
Jul 31, 2022 3.22474 0.00367 0.11% 3.22107 3.23382 3.22060
Jul 29, 2022 3.23083 -0.03084 -0.95% 3.26167 3.27011 3.22068
Jul 28, 2022 3.26151 -0.01346 -0.41% 3.27497 3.30223 3.25157
Jul 27, 2022 3.27368 0.01554 0.48% 3.25814 3.28847 3.23729
Jul 26, 2022 3.25713 0.05277 1.65% 3.20436 3.26964 3.20312
Jul 25, 2022 3.20543 0.00082 0.03% 3.20461 3.21792 3.18435
Jul 24, 2022 3.20413 0.00235 0.07% 3.20178 3.20643 3.19647
Jul 22, 2022 3.21701 -0.00598 -0.19% 3.22299 3.25309 3.20485
Jul 21, 2022 3.22395 0.00273 0.08% 3.22122 3.23011 3.18661
Jul 20, 2022 3.22193 0.02069 0.65% 3.20124 3.24426 3.19498
Jul 19, 2022 3.20135 0.01692 0.53% 3.18443 3.23706 3.18189
Jul 18, 2022 3.18561 -0.03882 -1.20% 3.22443 3.22730 3.17464
Jul 17, 2022 3.22437 0.01994 0.62% 3.20443 3.22612 3.20365