AUD/PLN
Bán 3.02061
Chênh lệch Chênh lệch0.00852
Mua 3.02913
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 3.02061 -0.01288 -0.42% 3.03349 3.04047 3.00676
Feb 2, 2023 3.03347 -0.01530 -0.50% 3.04877 3.06015 3.02397
Feb 1, 2023 3.04878 -0.00294 -0.10% 3.05172 3.06545 3.03891
Jan 31, 2023 3.05174 -0.01031 -0.34% 3.06205 3.06299 3.03498
Jan 30, 2023 3.06222 -0.01247 -0.41% 3.07469 3.08270 3.05507
Jan 29, 2023 3.07492 0.00509 0.17% 3.06983 3.07529 3.06848
Jan 27, 2023 3.07193 0.00067 0.02% 3.07126 3.08562 3.06900
Jan 26, 2023 3.07100 0.00664 0.22% 3.06436 3.08729 3.06165
Jan 25, 2023 3.06432 0.01645 0.54% 3.04787 3.07815 3.04508
Jan 24, 2023 3.04760 0.00785 0.26% 3.03975 3.06118 3.03544
Jan 23, 2023 3.03972 0.01644 0.54% 3.02328 3.04617 3.00976
Jan 22, 2023 3.02405 0.01230 0.41% 3.01175 3.02405 3.01173
Jan 20, 2023 3.01652 0.01128 0.38% 3.00524 3.02384 3.00234
Jan 19, 2023 3.00549 -0.03032 -1.00% 3.03581 3.04579 2.98677
Jan 18, 2023 3.03571 -0.00546 -0.18% 3.04117 3.05294 3.01762
Jan 17, 2023 3.04116 0.02982 0.99% 3.01134 3.04310 3.00367
Jan 16, 2023 3.01094 -0.00989 -0.33% 3.02083 3.02837 3.00013
Jan 15, 2023 3.02069 0.00628 0.21% 3.01441 3.02105 3.01435
Jan 13, 2023 3.01912 0.01271 0.42% 3.00641 3.02335 3.00039
Jan 12, 2023 3.00650 0.00112 0.04% 3.00538 3.02272 2.97619