AUD/ZAR
Bán 11.62145
Chênh lệch Chênh lệch0.01342
Mua 11.63487
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 11.58550 0.03945 0.34% 11.54605 11.66901 11.51073
Aug 4, 2022 11.54613 -0.05912 -0.51% 11.60525 11.71391 11.53464
Aug 3, 2022 11.60533 0.00034 0.00% 11.60499 11.68775 11.54696
Aug 2, 2022 11.60442 0.00905 0.08% 11.59537 11.65846 11.37761
Aug 1, 2022 11.59504 0.02794 0.24% 11.56710 11.64680 11.51829
Jul 31, 2022 11.56701 0.01067 0.09% 11.55634 11.57535 11.54417
Jul 29, 2022 11.58687 0.04954 0.43% 11.53733 11.64037 11.45484
Jul 28, 2022 11.53717 -0.12555 -1.08% 11.66272 11.73778 11.47727
Jul 27, 2022 11.66286 -0.04701 -0.40% 11.70987 11.76595 11.62452
Jul 26, 2022 11.71058 0.05984 0.51% 11.65074 11.77506 11.60676
Jul 25, 2022 11.65066 0.06045 0.52% 11.59021 11.68972 11.58687
Jul 24, 2022 11.59013 -0.01239 -0.11% 11.60252 11.62886 11.58897
Jul 22, 2022 11.71624 -0.06876 -0.58% 11.78500 11.79332 11.62366
Jul 21, 2022 11.78526 -0.00765 -0.06% 11.79291 11.85187 11.71017
Jul 20, 2022 11.79291 0.02494 0.21% 11.76797 11.87031 11.75388
Jul 19, 2022 11.77002 0.11814 1.01% 11.65188 11.79463 11.64796
Jul 18, 2022 11.65190 0.03006 0.26% 11.62184 11.72178 11.56857
Jul 17, 2022 11.62188 0.05004 0.43% 11.57184 11.62352 11.56934
Jul 15, 2022 11.57817 0.01053 0.09% 11.56764 11.62595 11.52767
Jul 14, 2022 11.56764 0.14479 1.27% 11.42285 11.59038 11.42280