AUD/CHF
Bán 0.59965
Chênh lệch Chênh lệch0.00095
Mua 0.60060
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.60005 0.00450 0.76% 0.59555 0.60160 0.59505
Jun 1, 2023 0.59555 0.00365 0.62% 0.59190 0.59700 0.59060
May 31, 2023 0.59195 0.00150 0.25% 0.59045 0.59245 0.58855
May 30, 2023 0.59045 0.00005 0.01% 0.59040 0.59245 0.58855
May 29, 2023 0.59035 -0.00060 -0.10% 0.59095 0.59250 0.58985
May 28, 2023 0.59095 0.00145 0.25% 0.58950 0.59110 0.58950
May 26, 2023 0.58970 0.00160 0.27% 0.58810 0.59060 0.58765
May 25, 2023 0.58805 -0.00360 -0.61% 0.59165 0.59250 0.58745
May 24, 2023 0.59160 -0.00440 -0.74% 0.59600 0.59605 0.59090
May 23, 2023 0.59605 -0.00110 -0.18% 0.59715 0.59845 0.59465
May 22, 2023 0.59715 -0.00090 -0.15% 0.59805 0.59840 0.59400
May 21, 2023 0.59800 0.00130 0.22% 0.59670 0.59800 0.59645
May 19, 2023 0.59745 -0.00215 -0.36% 0.59960 0.60120 0.59720
May 18, 2023 0.59955 0.00155 0.26% 0.59800 0.59985 0.59515
May 17, 2023 0.59795 0.00125 0.21% 0.59670 0.60065 0.59505
May 16, 2023 0.59670 -0.00335 -0.56% 0.60005 0.60050 0.59565
May 15, 2023 0.60000 0.00300 0.50% 0.59700 0.60020 0.59665
May 14, 2023 0.59705 0.00220 0.37% 0.59485 0.59710 0.59485
May 12, 2023 0.59645 -0.00250 -0.42% 0.59895 0.59935 0.59565
May 11, 2023 0.59895 -0.00405 -0.67% 0.60300 0.60400 0.59825