AUD/CHF
Bán 0.66925
Chênh lệch Chênh lệch0.00035
Mua 0.66960
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 0.66745 0.00015 0.02% 0.66730 0.66770 0.66665
Aug 10, 2022 0.66725 0.00380 0.57% 0.66345 0.66905 0.66055
Aug 9, 2022 0.66345 -0.00385 -0.58% 0.66730 0.66780 0.66275
Aug 8, 2022 0.66725 0.00320 0.48% 0.66405 0.66930 0.66390
Aug 7, 2022 0.66405 0.00040 0.06% 0.66365 0.66470 0.66290
Aug 5, 2022 0.66455 0.00070 0.11% 0.66385 0.66730 0.66170
Aug 4, 2022 0.66380 -0.00290 -0.43% 0.66670 0.67070 0.66380
Aug 3, 2022 0.66670 0.00645 0.98% 0.66025 0.66845 0.65990
Aug 2, 2022 0.66020 -0.00700 -1.05% 0.66720 0.66750 0.65800
Aug 1, 2022 0.66725 0.00315 0.47% 0.66410 0.66890 0.66340
Jul 31, 2022 0.66405 0.00010 0.02% 0.66395 0.66505 0.66345
Jul 29, 2022 0.66445 -0.00325 -0.49% 0.66770 0.66915 0.66240
Jul 28, 2022 0.66765 -0.00245 -0.37% 0.67010 0.67215 0.66520
Jul 27, 2022 0.67010 0.00190 0.28% 0.66820 0.67200 0.66520
Jul 26, 2022 0.66825 -0.00185 -0.28% 0.67010 0.67240 0.66705
Jul 25, 2022 0.67005 0.00520 0.78% 0.66485 0.67155 0.66320
Jul 24, 2022 0.66485 -0.00060 -0.09% 0.66545 0.66605 0.66365
Jul 22, 2022 0.66545 -0.00335 -0.50% 0.66880 0.67085 0.66465
Jul 21, 2022 0.66880 0.00010 0.01% 0.66870 0.67060 0.66635
Jul 20, 2022 0.66865 0.00075 0.11% 0.66790 0.67135 0.66735