AUD/TRY
Bán 12.80988
Chênh lệch Chênh lệch0.02376
Mua 12.83364
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 12.88356 0.03472 0.27% 12.84884 12.91079 12.84674
Mar 30, 2023 12.84897 0.08002 0.63% 12.76895 12.86978 12.71742
Mar 29, 2023 12.76881 -0.02588 -0.20% 12.79469 12.87221 12.73842
Mar 28, 2023 12.79387 0.12331 0.97% 12.67056 12.82124 12.66624
Mar 27, 2023 12.67045 0.01524 0.12% 12.65521 12.71788 12.53260
Mar 26, 2023 12.65241 0.03381 0.27% 12.61860 12.68020 12.58984
Mar 24, 2023 12.62640 -0.07385 -0.58% 12.70025 12.81123 12.60249
Mar 23, 2023 12.70016 -0.02558 -0.20% 12.72574 12.86273 12.66099
Mar 22, 2023 12.72556 0.04566 0.36% 12.67990 12.85812 12.62679
Mar 21, 2023 12.67971 -0.06470 -0.51% 12.74441 12.76312 12.59668
Mar 20, 2023 12.74451 0.01058 0.08% 12.73393 12.78662 12.66863
Mar 19, 2023 12.73383 0.01180 0.09% 12.72203 12.75320 12.66621
Mar 17, 2023 12.68750 0.05231 0.41% 12.63519 12.77266 12.61739
Mar 16, 2023 12.63524 0.09522 0.76% 12.54002 12.69477 12.47453
Mar 15, 2023 12.53987 -0.12165 -0.96% 12.66152 12.72770 12.45807
Mar 14, 2023 12.66152 0.06422 0.51% 12.59730 12.69936 12.52488
Mar 13, 2023 12.59730 0.04213 0.34% 12.55517 12.73788 12.50860
Mar 12, 2023 12.55526 0.05598 0.45% 12.49928 12.58025 12.45762
Mar 10, 2023 12.44548 -0.01224 -0.10% 12.45772 12.58519 12.34412
Mar 9, 2023 12.45798 -0.00619 -0.05% 12.46417 12.57018 12.35214