AUD/TRY
Bán 12.72489
Chênh lệch Chênh lệch0.13081
Mua 12.85570
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AUD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 12.72489 0.01914 0.15% 12.70575 12.79556 12.68716
Aug 11, 2022 12.70566 0.09331 0.74% 12.61235 12.80540 12.54217
Aug 10, 2022 12.61235 0.21396 1.73% 12.39839 12.69712 12.37420
Aug 9, 2022 12.39848 -0.09825 -0.79% 12.49673 12.55850 12.24576
Aug 8, 2022 12.49691 0.17437 1.42% 12.32254 12.58459 12.29793
Aug 7, 2022 12.32223 0.03138 0.26% 12.29085 12.33812 12.29085
Aug 5, 2022 12.31108 -0.13454 -1.08% 12.44562 12.52371 12.30984
Aug 4, 2022 12.44571 0.04580 0.37% 12.39991 12.55215 12.38912
Aug 3, 2022 12.40000 0.06953 0.56% 12.33047 12.48307 12.32332
Aug 2, 2022 12.33243 -0.17318 -1.38% 12.50561 12.56301 12.32307
Aug 1, 2022 12.51071 0.07206 0.58% 12.43865 12.63542 12.31695
Jul 31, 2022 12.43856 -0.03233 -0.26% 12.47089 12.48114 12.43841
Jul 29, 2022 12.48899 -0.05837 -0.47% 12.54736 12.61238 12.34707
Jul 28, 2022 12.54718 0.08093 0.65% 12.46625 12.55352 12.41203
Jul 27, 2022 12.47977 0.09510 0.77% 12.38467 12.52311 12.32612
Jul 26, 2022 12.38467 0.05095 0.41% 12.33372 12.44759 12.23371
Jul 25, 2022 12.33364 0.11744 0.96% 12.21620 12.41660 12.18239
Jul 24, 2022 12.21611 -0.01771 -0.14% 12.23382 12.27445 12.21499
Jul 22, 2022 12.24987 0.00840 0.07% 12.24147 12.35823 12.15697
Jul 21, 2022 12.24174 0.15604 1.29% 12.08570 12.26155 12.07280