AVAX/USD
Bán 14.4883
Chênh lệch Chênh lệch0.0789
Mua 14.5672

Giá AVAX to US Dollar - biểu đồ AVAX/USD

Bán 14.4883
Chênh lệch Chênh lệch0.0789
Mua 14.5672
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVAX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 14.2291 0.1725 1.23% 14.0566 14.2389 13.9390
Jun 1, 2023 14.0565 -0.0174 -0.12% 14.0739 14.2531 13.7993
May 31, 2023 14.0739 -0.3345 -2.32% 14.4084 14.4213 13.9260
May 30, 2023 14.4084 -0.0350 -0.24% 14.4434 14.6944 14.3370
May 29, 2023 14.4434 -0.4165 -2.80% 14.8599 14.9391 14.3276
May 28, 2023 14.8599 0.3303 2.27% 14.5296 15.0129 14.2158
May 27, 2023 14.5296 0.2339 1.64% 14.2957 14.5721 14.2219
May 26, 2023 14.2956 0.2460 1.75% 14.0496 14.3541 13.9301
May 25, 2023 14.0496 -0.0499 -0.35% 14.0995 14.2169 13.6697
May 24, 2023 14.0994 -0.5688 -3.88% 14.6682 14.6736 13.9498
May 23, 2023 14.6685 0.0302 0.21% 14.6383 14.9196 14.5621
May 22, 2023 14.6382 0.3629 2.54% 14.2753 14.7288 14.0564
May 21, 2023 14.2751 -0.3172 -2.17% 14.5923 14.6542 14.1622
May 20, 2023 14.5923 -0.0499 -0.34% 14.6422 14.6633 14.5117
May 19, 2023 14.6422 -0.0007 -0.00% 14.6429 14.7948 14.5340
May 18, 2023 14.6428 -0.4832 -3.19% 15.1260 15.1459 14.3938
May 17, 2023 15.1259 0.2646 1.78% 14.8613 15.2571 14.5840
May 16, 2023 14.8611 -0.1817 -1.21% 15.0428 15.1138 14.7003
May 15, 2023 15.0430 0.0567 0.38% 14.9863 15.3139 14.7743
May 14, 2023 14.9863 0.1054 0.71% 14.8809 15.1082 14.7674