AVAX/USD
Bán 13.6059
Chênh lệch Chênh lệch0.0754
Mua 13.6813
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVAX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 14.1103 0.2149 1.55% 13.8954 14.1521 13.8216
Dec 4, 2022 13.8953 0.5148 3.85% 13.3805 13.9065 13.3719
Dec 3, 2022 13.3805 -0.1667 -1.23% 13.5472 13.8601 13.2659
Dec 2, 2022 13.5474 0.6850 5.33% 12.8624 13.6284 12.7609
Dec 1, 2022 12.8623 -0.2480 -1.89% 13.1103 13.2762 12.7758
Nov 30, 2022 13.1104 0.9485 7.80% 12.1619 13.1537 12.1589
Nov 29, 2022 12.1618 0.0118 0.10% 12.1500 12.4097 11.9868
Nov 28, 2022 12.1500 -0.3999 -3.19% 12.5499 12.6643 11.6912
Nov 27, 2022 12.5499 0.0925 0.74% 12.4574 12.9266 12.3898
Nov 26, 2022 12.4574 -0.0537 -0.43% 12.5111 12.9057 12.3210
Nov 25, 2022 12.5110 -0.1227 -0.97% 12.6337 12.7062 12.2142
Nov 24, 2022 12.6340 -0.1060 -0.83% 12.7400 13.0632 12.4456
Nov 23, 2022 12.7401 0.7033 5.84% 12.0368 12.7410 12.0336
Nov 22, 2022 12.0358 0.5152 4.47% 11.5206 12.0605 11.1640
Nov 21, 2022 11.5206 -0.3551 -2.99% 11.8757 11.8788 11.2963
Nov 20, 2022 11.8754 -0.6967 -5.54% 12.5721 12.8059 11.8167
Nov 19, 2022 12.5723 -0.1018 -0.80% 12.6741 12.6773 12.2059
Nov 18, 2022 12.6754 0.1221 0.97% 12.5533 12.9654 12.5379
Nov 17, 2022 12.5532 -0.1951 -1.53% 12.7483 13.0226 12.3293
Nov 16, 2022 12.7480 -0.4267 -3.24% 13.1747 13.3693 12.5144