BAL/BTC
Bán 0.000365
Chênh lệch Chênh lệch0.000004
Mua 0.000369
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.000360 0.000003 0.84% 0.000357 0.000368 0.000355
Nov 30, 2022 0.000357 0.000001 0.28% 0.000356 0.000371 0.000355
Nov 29, 2022 0.000356 0.000007 2.01% 0.000349 0.000360 0.000347
Nov 28, 2022 0.000350 -0.000010 -2.78% 0.000360 0.000368 0.000349
Nov 27, 2022 0.000361 -0.000001 -0.28% 0.000362 0.000374 0.000357
Nov 26, 2022 0.000362 0.000003 0.84% 0.000359 0.000374 0.000359
Nov 25, 2022 0.000360 -0.000005 -1.37% 0.000365 0.000376 0.000357
Nov 24, 2022 0.000367 0.000041 12.58% 0.000326 0.000438 0.000325
Nov 23, 2022 0.000327 -0.000001 -0.30% 0.000328 0.000336 0.000324
Nov 22, 2022 0.000328 0.000006 1.86% 0.000322 0.000328 0.000311
Nov 21, 2022 0.000321 -0.000004 -1.23% 0.000325 0.000327 0.000314
Nov 20, 2022 0.000326 -0.000003 -0.91% 0.000329 0.000336 0.000320
Nov 19, 2022 0.000329 0.000000 0.00% 0.000329 0.000331 0.000324
Nov 18, 2022 0.000330 0.000006 1.85% 0.000324 0.000335 0.000323
Nov 17, 2022 0.000324 0.000014 4.52% 0.000310 0.000333 0.000307
Nov 16, 2022 0.000311 -0.000010 -3.12% 0.000321 0.000323 0.000306
Nov 15, 2022 0.000321 -0.000005 -1.53% 0.000326 0.000332 0.000319
Nov 14, 2022 0.000326 0.000004 1.24% 0.000322 0.000333 0.000310
Nov 13, 2022 0.000322 0.000007 2.22% 0.000315 0.000328 0.000312
Nov 12, 2022 0.000315 -0.000008 -2.48% 0.000323 0.000324 0.000310