BAL/BTC
Bán 0.000196
Chênh lệch Chênh lệch0.000002
Mua 0.000198

Giá Balancer to Bitcoin - biểu đồ BAL/BTC

BAL/BTC 0.000198
BAL/USDT 5.3780 BAL/USD 5.3794 BTC/BYN 80115.75 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27270.20 BTC/CRC - BTC/CZK 601833.13 BTC/SGD 36829.73 BTC/SEK 294825.73 BTC/CAD 36640.59 BTC/CHF 24809.84 BTC/AUD 41271.03 BTC/BGN - BTC/GBP 21938.45 BTC/TRY 570631.37 BTC/DKK 189818.11 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25492.45 BTC/USD 27299.20 BTC/ZAR 532300.94 BTC/HUF 9432812.76 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45005.45 BTC/NOK 300957.99 BTC/MXN 478981.67 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011327 BCH/BTC 0.00422 BTG/BTC 0.0004747 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003150 CAKE/BTC 0.0000652 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009745 QNT/BTC 0.0043674 ADA/BTC 0.00001396 STEEM/BTC 0.00000674 TRX/BTC 0.00000285 ETH/BTC 0.07004 ETC/BTC 0.0006677 EOS/BTC 0.00003343 SHIB/BTC 0.000000000318 STORJ/BTC 0.00001108 XRP/BTC 0.00001927 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00350 MKR/BTC 0.02450 DOGE/BTC 0.00000268 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001225 REN/BTC 0.00000281 GRT/BTC 0.00000485 CHZ/BTC 0.00000375 1INCH/BTC 0.00001368 SRM/BTC 0.00000268 LRC/BTC 0.00001030 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029424 QNT/BTC 0.0043696 CVC/BTC 0.00000315 COTI/BTC 0.00000259 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118757 SAND/BTC 0.0000210649 MATIC/BTC 0.0000330949 TWT/BTC 0.0000394041 AVAX/BTC 0.0005335 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007835 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000394257 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.000196
Chênh lệch Chênh lệch0.000002
Mua 0.000198
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.000195 0.000001 0.52% 0.000194 0.000196 0.000194
Jun 1, 2023 0.000195 0.000006 3.17% 0.000189 0.000196 0.000189
May 31, 2023 0.000190 -0.000001 -0.52% 0.000191 0.000193 0.000189
May 30, 2023 0.000192 0.000001 0.52% 0.000191 0.000193 0.000190
May 29, 2023 0.000192 0.000003 1.59% 0.000189 0.000196 0.000188
May 28, 2023 0.000190 -0.000002 -1.04% 0.000192 0.000193 0.000188
May 27, 2023 0.000193 0.000001 0.52% 0.000192 0.000195 0.000191
May 26, 2023 0.000192 0.000000 0.00% 0.000192 0.000196 0.000192
May 25, 2023 0.000193 -0.000006 -3.02% 0.000199 0.000200 0.000192
May 24, 2023 0.000199 0.000000 0.00% 0.000199 0.000202 0.000198
May 23, 2023 0.000200 0.000001 0.50% 0.000199 0.000201 0.000197
May 22, 2023 0.000199 0.000001 0.51% 0.000198 0.000200 0.000195
May 21, 2023 0.000198 0.000003 1.54% 0.000195 0.000200 0.000195
May 20, 2023 0.000196 -0.000005 -2.49% 0.000201 0.000202 0.000195
May 19, 2023 0.000202 -0.000001 -0.49% 0.000203 0.000205 0.000201
May 18, 2023 0.000203 0.000002 1.00% 0.000201 0.000205 0.000200
May 17, 2023 0.000202 0.000001 0.50% 0.000201 0.000204 0.000200
May 16, 2023 0.000202 -0.000001 -0.49% 0.000203 0.000207 0.000200
May 15, 2023 0.000203 -0.000001 -0.49% 0.000204 0.000205 0.000200
May 14, 2023 0.000205 0.000002 0.99% 0.000203 0.000207 0.000202