BAL/USDT
Bán 6.4393
Chênh lệch Chênh lệch0.0408
Mua 6.4801
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 6.2387 0.1100 1.79% 6.1287 6.2687 6.1087
Dec 4, 2022 6.1187 0.1193 1.99% 5.9994 6.1393 5.9894
Dec 3, 2022 5.9894 -0.2799 -4.46% 6.2693 6.2993 5.9694
Dec 2, 2022 6.2693 0.0300 0.48% 6.2393 6.3393 6.1481
Dec 1, 2022 6.2393 0.0806 1.31% 6.1587 6.3493 6.1193
Nov 30, 2022 6.1487 0.2776 4.73% 5.8711 6.2906 5.8611
Nov 29, 2022 5.8711 0.1783 3.13% 5.6928 5.9423 5.6428
Nov 28, 2022 5.7028 -0.2401 -4.04% 5.9429 6.0930 5.6822
Nov 27, 2022 5.9529 -0.0400 -0.67% 5.9929 6.2237 5.9029
Nov 26, 2022 5.9829 0.0094 0.16% 5.9735 6.2231 5.9329
Nov 25, 2022 5.9735 -0.1119 -1.84% 6.0854 6.2337 5.9041
Nov 24, 2022 6.1255 0.6685 12.25% 5.4570 7.2858 5.4270
Nov 23, 2022 5.4570 0.1106 2.07% 5.3464 5.5672 5.3163
Nov 22, 2022 5.3364 0.2308 4.52% 5.1056 5.3464 4.9058
Nov 21, 2022 5.0956 -0.2218 -4.17% 5.3174 5.3274 4.9544
Nov 20, 2022 5.3274 -0.2086 -3.77% 5.5360 5.6367 5.2267
Nov 19, 2022 5.5260 -0.0006 -0.01% 5.5266 5.5661 5.3953
Nov 18, 2022 5.5366 0.0923 1.70% 5.4443 5.6539 5.4343
Nov 17, 2022 5.4443 0.2402 4.62% 5.2041 5.5844 5.0840
Nov 16, 2022 5.2041 -0.2435 -4.47% 5.4476 5.4871 5.0450