BAL/USDT
Bán 6.7385
Chênh lệch Chênh lệch0.0306
Mua 6.7691
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 21, 2023 6.5169 0.0206 0.32% 6.4963 6.5794 6.4557
Mar 20, 2023 6.4963 -0.1823 -2.73% 6.6786 6.7656 6.4744
Mar 19, 2023 6.6885 0.0053 0.08% 6.6832 6.8786 6.6214
Mar 18, 2023 6.6733 -0.0705 -1.05% 6.7438 7.0694 6.6513
Mar 17, 2023 6.7338 0.4177 6.61% 6.3161 6.7438 6.2543
Mar 16, 2023 6.3161 0.0711 1.14% 6.2450 6.3702 6.1721
Mar 15, 2023 6.2549 -0.4821 -7.16% 6.7370 6.8700 6.1470
Mar 14, 2023 6.7271 0.1461 2.22% 6.5810 6.9741 6.4894
Mar 13, 2023 6.5710 0.2107 3.31% 6.3603 6.6288 6.0974
Mar 12, 2023 6.3610 0.5872 10.17% 5.7738 6.3610 5.7290
Mar 11, 2023 5.7738 0.1212 2.14% 5.6526 5.8407 5.5201
Mar 10, 2023 5.6526 -0.0445 -0.78% 5.6971 5.7082 5.3983
Mar 9, 2023 5.7071 -0.4422 -7.19% 6.1493 6.2606 5.5883
Mar 8, 2023 6.1493 -0.1494 -2.37% 6.2987 6.4199 6.0887
Mar 7, 2023 6.2987 -0.0806 -1.26% 6.3793 6.4387 6.1481
Mar 6, 2023 6.3793 0.0606 0.96% 6.3187 6.5186 6.2581
Mar 5, 2023 6.3287 -0.0193 -0.30% 6.3480 6.4580 6.2581
Mar 4, 2023 6.3580 -0.1300 -2.00% 6.4880 6.5186 6.2874
Mar 3, 2023 6.4980 -0.4592 -6.60% 6.9572 6.9572 6.4074
Mar 2, 2023 6.9572 -0.2606 -3.61% 7.2178 7.2478 6.8879