Tại sao bạn nên đầu tư vào hàng hóa token hóa?

Giao dịch với đòn bẩy lên tới 100x

Chọn mức đòn bẩy từ 1:10 đến 1:100 tùy theo kinh nghiệm và sở thích của bạn.

Giao dịch tiền điện tử và tiền pháp định

Giao dịch tại các thị trường không dùng tiền điện tử bằng tiền pháp định hoặc tiền điện tử - không phải chịu áp lực về giá hoặc phải đổi sang tiền pháp định.

Kiểm soát rủi ro

Sử dụng lệnh Cắt lỗ và bảo vệ số dư âm để không bị thua lỗ nhiều hơn số vốn bạn bỏ ra.
Truy cập vào hơn 1000 thị trường tài chính toàn cầu
giao dịch bằng tiền điện tử. Lợi nhuận từ tiền điện tử


Bắt đầu giao dịch ngay Tải ứng dụng Tải ứng dụng

Gia nhập cộng đồng của chúng tôi
Kết nối với chúng tôi #currencycom