BAND/USD
Bán 2.2878
Chênh lệch Chênh lệch0.0076
Mua 2.2954
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAND/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 1.9250 -0.0231 -1.19% 1.9481 1.9510 1.8940
Nov 30, 2022 1.9471 0.1277 7.02% 1.8194 1.9780 1.8174
Nov 29, 2022 1.8194 -0.1164 -6.01% 1.9358 2.0224 1.8099
Nov 28, 2022 1.9358 0.0850 4.59% 1.8508 1.9908 1.7460
Nov 27, 2022 1.8508 -0.0130 -0.70% 1.8638 2.0164 1.8209
Nov 26, 2022 1.8638 0.1310 7.56% 1.7328 1.8848 1.7109
Nov 25, 2022 1.7328 0.0215 1.26% 1.7113 1.7488 1.6297
Nov 24, 2022 1.7123 0.0356 2.12% 1.6767 1.8729 1.6358
Nov 23, 2022 1.6777 0.0198 1.19% 1.6579 1.7406 1.6000
Nov 22, 2022 1.6579 -0.0221 -1.32% 1.6800 1.7160 1.5561
Nov 21, 2022 1.6800 0.0204 1.23% 1.6596 1.8811 1.5968
Nov 20, 2022 1.6606 -0.2231 -11.84% 1.8837 1.9117 1.6487
Nov 19, 2022 1.8847 -0.0607 -3.12% 1.9454 1.9636 1.8266
Nov 18, 2022 1.9464 -0.0488 -2.45% 1.9952 2.0622 1.9146
Nov 17, 2022 1.9952 0.0050 0.25% 1.9902 2.1447 1.9252
Nov 16, 2022 1.9902 0.0611 3.17% 1.9291 2.2920 1.8943
Nov 15, 2022 1.9291 -0.0241 -1.23% 1.9532 2.0356 1.8753
Nov 14, 2022 1.9522 -0.0328 -1.65% 1.9850 2.1148 1.8340
Nov 13, 2022 1.9850 -0.2268 -10.25% 2.2118 2.2836 1.9338
Nov 12, 2022 2.2108 -0.0380 -1.69% 2.2488 2.3486 2.0024