BAND/USDT
Bán 1.3070
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 1.3080
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAND/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 1.3000 0.0210 1.64% 1.2790 1.3040 1.2780
Jun 5, 2023 1.2800 -0.1600 -11.11% 1.4400 1.4400 1.2520
Jun 4, 2023 1.4410 -0.0370 -2.50% 1.4780 1.4800 1.4360
Jun 3, 2023 1.4770 0.0230 1.58% 1.4540 1.5350 1.4450
Jun 2, 2023 1.4530 0.0530 3.79% 1.4000 1.4550 1.3839
Jun 1, 2023 1.4010 0.0211 1.53% 1.3799 1.4230 1.3550
May 31, 2023 1.3810 -0.0660 -4.56% 1.4470 1.4560 1.3670
May 30, 2023 1.4480 -0.0020 -0.14% 1.4500 1.4620 1.4300
May 29, 2023 1.4490 -0.0200 -1.36% 1.4690 1.4890 1.4400
May 28, 2023 1.4680 0.0320 2.23% 1.4360 1.4860 1.4300
May 27, 2023 1.4380 0.0130 0.91% 1.4250 1.4410 1.4060
May 26, 2023 1.4260 0.0120 0.85% 1.4140 1.4310 1.4020
May 25, 2023 1.4140 -0.0090 -0.63% 1.4230 1.4300 1.3879
May 24, 2023 1.4220 -0.0490 -3.33% 1.4710 1.4750 1.3950
May 23, 2023 1.4720 0.0330 2.29% 1.4390 1.4790 1.4270
May 22, 2023 1.4380 -0.0130 -0.90% 1.4510 1.4570 1.4220
May 21, 2023 1.4500 -0.0790 -5.17% 1.5290 1.5290 1.4460
May 20, 2023 1.5280 0.0290 1.93% 1.4990 1.5340 1.4810
May 19, 2023 1.5000 0.0150 1.01% 1.4850 1.5080 1.4650
May 18, 2023 1.4840 -0.0320 -2.11% 1.5160 1.5209 1.4360