BAND/USDT
Bán 2.2260
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 2.2460
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAND/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 2.1629 0.0280 1.31% 2.1349 2.1960 2.0770
Dec 2, 2022 2.1360 -0.0360 -1.66% 2.1720 2.2540 2.0800
Dec 1, 2022 2.1720 0.2240 11.50% 1.9480 2.7599 1.8500
Nov 30, 2022 1.9480 0.1270 6.97% 1.8210 1.9790 1.8190
Nov 29, 2022 1.8210 -0.1170 -6.04% 1.9380 2.0250 1.8120
Nov 28, 2022 1.9380 0.0850 4.59% 1.8530 1.9930 1.7480
Nov 27, 2022 1.8530 -0.0130 -0.70% 1.8660 2.0190 1.8230
Nov 26, 2022 1.8660 0.1310 7.55% 1.7350 1.8870 1.7130
Nov 25, 2022 1.7350 0.0210 1.23% 1.7140 1.7510 1.6319
Nov 24, 2022 1.7150 0.0340 2.02% 1.6810 1.8760 1.6390
Nov 23, 2022 1.6810 0.0200 1.20% 1.6610 1.7440 1.6030
Nov 22, 2022 1.6610 -0.0220 -1.31% 1.6830 1.7190 1.5590
Nov 21, 2022 1.6830 0.0200 1.20% 1.6630 1.8850 1.6000
Nov 20, 2022 1.6640 -0.2230 -11.82% 1.8870 1.9150 1.6520
Nov 19, 2022 1.8880 -0.0610 -3.13% 1.9490 1.9670 1.8300
Nov 18, 2022 1.9500 -0.0480 -2.40% 1.9980 2.0650 1.9180
Nov 17, 2022 1.9980 0.0070 0.35% 1.9910 2.1480 1.9280
Nov 16, 2022 1.9930 0.0600 3.10% 1.9330 2.2960 1.8980
Nov 15, 2022 1.9330 -0.0240 -1.23% 1.9570 2.0390 1.8790
Nov 14, 2022 1.9560 -0.0330 -1.66% 1.9890 2.1200 1.8380