Bắt đầu

Kết nối với REST hoặc WebSocket API của Currency.com bằng tài khoản thực để triển khai giao dịch tự động.

Để bắt đầu sử dụng API của chúng tôi, tất cả những gì bạn cần làm là:

 • Tạo tài khoản
 • Tìm hiểu thêm về giao dịch trong nền tảng của chúng tôi
 • Tạo khóa API của bạn
 • Bắt đầu viết code
API

Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản Currency.com.
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và tham khảo mụcCâu hỏi thường gặp trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tìm hiểu thêm về giao dịch trong nền tảng của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về giao dịch, vui lòng truy cập trang ''Cách giao dịch trên nền tảng Currency.com'' và Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Tạo khóa API của bạn

Đối với mỗi ứng dụng bạn phát triển, bạn sẽ cần một khóa API. Khóa API xác định ứng dụng của bạn và cho phép sử dụng nó.

Để tạo khóa API của bạn:

 • Đăng nhập vào nền tảng dựa trên web của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập tài khoản thực của bạn;
 • Chọn Cài đặt > Tích hợp API > Tạo khóa mới;
 • Bật xác thực hai yếu tố (2FA);
 • Nhập tên khóa của bạn, đặt quyền, liên kết địa chỉ IP của bạn và ngày hết hạn;
 • Nhấp vào nút Tạo khóa.

Bạn cũng có thể tham khảo trang Câu hỏi thường gặp về API của chúng tôi trong trường hợp bạn còn bất kỳ câu hỏi nào

Bắt đầu viết code

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài liệu API Swagger để giúp bạn tương tác với REST và WebSocket API.

Một số hạn chế được áp dụng

 • Yêu cầu được gửi không quá 10 lần mỗi giây. * Lưu ý rằng đối với General Public API của token-crypto, giới hạn tỷ lệ cao hơn 2000 yêu cầu mỗi phút;
 • Lịch sử giao dịch chỉ hiển thị 1000 giao dịch gần nhất;
 • Tất cả các tài sản token hóa ngoại trừ chữ ký điện tử công ty, trái phiếu token hóa, token KARMA.cx và tài sản token hóa từ thị trường Hồng Kông đều có sẵn trong phiên bản API đầu tiên (v1) của chúng tôi. Trong phiên bản API thứ hai (v2), thị trường Hồng Kông cũng có sẵn;
 • Bạn có thể tìm thấy danh sách các tài sản có sẵn để giao dịch đòn bẩy trong API tại đây.

Troubleshooting