BAT/USD
Bán 0.22472
Chênh lệch Chênh lệch0.00116
Mua 0.22588
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 0.22466 0.00204 0.92% 0.22262 0.22527 0.22032
Nov 28, 2022 0.22275 -0.00418 -1.84% 0.22693 0.22917 0.21693
Nov 27, 2022 0.22690 0.00066 0.29% 0.22624 0.23264 0.22571
Nov 26, 2022 0.22624 -0.00122 -0.54% 0.22746 0.23401 0.22523
Nov 25, 2022 0.22745 -0.00214 -0.93% 0.22959 0.23070 0.22201
Nov 24, 2022 0.22960 -0.00148 -0.64% 0.23108 0.23421 0.22302
Nov 23, 2022 0.23103 0.00764 3.42% 0.22339 0.23112 0.22205
Nov 22, 2022 0.22336 0.00482 2.21% 0.21854 0.22385 0.21069
Nov 21, 2022 0.21859 0.00067 0.31% 0.21792 0.22425 0.21096
Nov 20, 2022 0.21789 -0.01071 -4.69% 0.22860 0.23630 0.21575
Nov 19, 2022 0.22858 0.00541 2.42% 0.22317 0.23139 0.21835
Nov 18, 2022 0.22314 0.00240 1.09% 0.22074 0.22612 0.21962
Nov 17, 2022 0.22074 -0.00344 -1.53% 0.22418 0.22876 0.21707
Nov 16, 2022 0.22418 -0.00539 -2.35% 0.22957 0.23342 0.22047
Nov 15, 2022 0.22956 0.00505 2.25% 0.22451 0.23778 0.22176
Nov 14, 2022 0.22456 0.00307 1.39% 0.22149 0.22625 0.20856
Nov 13, 2022 0.22152 -0.01424 -6.04% 0.23576 0.24019 0.21838
Nov 12, 2022 0.23576 -0.01842 -7.25% 0.25418 0.25418 0.23329
Nov 11, 2022 0.25411 -0.01326 -4.96% 0.26737 0.27184 0.24355
Nov 10, 2022 0.26737 0.03780 16.47% 0.22957 0.27287 0.22584