BCH/BTC
Bán 0.00685
Chênh lệch Chênh lệch0.00004
Mua 0.00689
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.00683 -0.00004 -0.58% 0.00687 0.00693 0.00680
Nov 25, 2022 0.00686 -0.00010 -1.44% 0.00696 0.00703 0.00682
Nov 24, 2022 0.00696 0.00005 0.72% 0.00691 0.00715 0.00672
Nov 23, 2022 0.00691 0.00020 2.98% 0.00671 0.00722 0.00660
Nov 22, 2022 0.00670 0.00018 2.76% 0.00652 0.00679 0.00650
Nov 21, 2022 0.00653 0.00012 1.87% 0.00641 0.00658 0.00628
Nov 20, 2022 0.00641 0.00017 2.72% 0.00624 0.00650 0.00620
Nov 19, 2022 0.00625 0.00001 0.16% 0.00624 0.00635 0.00623
Nov 18, 2022 0.00624 0.00006 0.97% 0.00618 0.00628 0.00615
Nov 17, 2022 0.00619 -0.00004 -0.64% 0.00623 0.00627 0.00612
Nov 16, 2022 0.00624 0.00012 1.96% 0.00612 0.00653 0.00610
Nov 15, 2022 0.00612 -0.00010 -1.61% 0.00622 0.00627 0.00608
Nov 14, 2022 0.00622 0.00016 2.64% 0.00606 0.00626 0.00593
Nov 13, 2022 0.00607 0.00000 0.00% 0.00607 0.00613 0.00588
Nov 12, 2022 0.00608 0.00007 1.16% 0.00601 0.00609 0.00584
Nov 11, 2022 0.00602 0.00020 3.44% 0.00582 0.00615 0.00579
Nov 10, 2022 0.00581 0.00027 4.87% 0.00554 0.00610 0.00548
Nov 9, 2022 0.00554 0.00000 0.00% 0.00554 0.00605 0.00547
Nov 8, 2022 0.00554 -0.00015 -2.64% 0.00569 0.00581 0.00538
Nov 7, 2022 0.00570 0.00016 2.89% 0.00554 0.00571 0.00553