BCH/BTC
Bán 0.00477
Chênh lệch Chênh lệch0.00004
Mua 0.00481

Giá Bitcoin Cash to Bitcoin - biểu đồ BCH/BTC

BCH/BTC 0.00481
BCH/USDT 133.75 BCH/USD 134.55 BCH/EUR 125.05 BCH/GBP 112.20 BTC/BYN 80761.25 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27919.00 BTC/CRC - BTC/CZK 626631.86 BTC/SGD 37459.75 BTC/SEK 290437.73 BTC/CAD 38266.85 BTC/CHF 25939.99 BTC/AUD 41693.42 BTC/BGN - BTC/GBP 23018.18 BTC/TRY 532336.97 BTC/DKK 194405.66 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 26123.95 BTC/USD 27997.35 BTC/ZAR 518821.71 BTC/HUF 10343753.19 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44826.86 BTC/NOK 298481.48 BTC/MXN 526455.16 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.012119 BAL/BTC 0.000241 BTG/BTC 0.0005993 BTS/BTC 0.00000048 CRV/BTC 0.00003561 CAKE/BTC 0.0001378 QTUM/BTC 0.00012077 QNT/BTC 0.0047436 ADA/BTC 0.00001221 STEEM/BTC 0.00000780 TRX/BTC 0.00000240 ETH/BTC 0.06338 ETC/BTC 0.0007399 EOS/BTC 0.00004326 SHIB/BTC 0.000000000387 STORJ/BTC 0.00001374 XRP/BTC 0.00001366 XEM/BTC 0.00000145 NEO/BTC 0.000454 LTC/BTC 0.00294 MKR/BTC 0.02497 DOGE/BTC 0.00000264 HOT/BTC 0.00000007 ENJ/BTC 0.00001499 REN/BTC 0.00000491 GRT/BTC 0.00000550 CHZ/BTC 0.00000434 1INCH/BTC 0.00001924 SRM/BTC 0.00000933 LRC/BTC 0.00001297 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 TWT/BTC 0.0000441378 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014980 CVC/BTC 0.00000401 COTI/BTC 0.00000271 QNT/BTC 0.0047460 XCN/BTC 0.0000001610 XCN/BTC 0.0000001611 FTM/BTC 0.0000177954 CRO/BTC 0.0000027369 SAND/BTC 0.0000246198 MATIC/BTC 0.0000408525 TWT/BTC 0.0000441157 AVAX/BTC 0.0006185 CRO/BTC 0.0000027355 RVN/BTC 0.0000009989 USDP/BTC 0.0000417285
Bán 0.00477
Chênh lệch Chênh lệch0.00004
Mua 0.00481
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 20, 2023 0.00486 0.00004 0.83% 0.00482 0.00501 0.00480
Mar 19, 2023 0.00482 -0.00003 -0.62% 0.00485 0.00499 0.00475
Mar 18, 2023 0.00484 -0.00007 -1.43% 0.00491 0.00503 0.00481
Mar 17, 2023 0.00491 -0.00009 -1.80% 0.00500 0.00501 0.00481
Mar 16, 2023 0.00500 -0.00004 -0.79% 0.00504 0.00509 0.00496
Mar 15, 2023 0.00503 -0.00024 -4.55% 0.00527 0.00536 0.00499
Mar 14, 2023 0.00526 0.00004 0.77% 0.00522 0.00531 0.00498
Mar 13, 2023 0.00522 -0.00019 -3.51% 0.00541 0.00550 0.00515
Mar 12, 2023 0.00541 -0.00008 -1.46% 0.00549 0.00562 0.00538
Mar 11, 2023 0.00550 -0.00002 -0.36% 0.00552 0.00559 0.00541
Mar 10, 2023 0.00552 0.00012 2.22% 0.00540 0.00553 0.00530
Mar 9, 2023 0.00539 0.00004 0.75% 0.00535 0.00546 0.00526
Mar 8, 2023 0.00535 -0.00013 -2.37% 0.00548 0.00549 0.00519
Mar 7, 2023 0.00548 -0.00004 -0.72% 0.00552 0.00558 0.00541
Mar 6, 2023 0.00552 0.00000 0.00% 0.00552 0.00553 0.00544
Mar 5, 2023 0.00551 -0.00003 -0.54% 0.00554 0.00560 0.00548
Mar 4, 2023 0.00555 -0.00007 -1.25% 0.00562 0.00566 0.00548
Mar 3, 2023 0.00563 0.00004 0.72% 0.00559 0.00563 0.00535
Mar 2, 2023 0.00559 -0.00007 -1.24% 0.00566 0.00568 0.00554
Mar 1, 2023 0.00566 -0.00002 -0.35% 0.00568 0.00573 0.00561