BCH/EUR
Bán 103.30
Chênh lệch Chênh lệch0.95
Mua 104.25
Bán 103.30
Chênh lệch Chênh lệch0.95
Mua 104.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 105.45 -0.25 -0.24% 105.70 105.95 105.05
Dec 8, 2022 105.65 2.00 1.93% 103.65 106.20 102.95
Dec 7, 2022 103.60 -3.15 -2.95% 106.75 107.35 102.70
Dec 6, 2022 106.80 1.95 1.86% 104.85 106.85 104.70
Dec 5, 2022 104.90 -0.10 -0.10% 105.00 110.60 104.40
Dec 4, 2022 105.00 0.05 0.05% 104.95 105.35 104.75
Dec 2, 2022 105.65 1.15 1.10% 104.50 105.95 102.95
Dec 1, 2022 104.55 -3.95 -3.64% 108.50 108.75 103.95
Nov 30, 2022 108.50 1.25 1.17% 107.25 110.35 106.60
Nov 29, 2022 107.20 1.35 1.28% 105.85 109.00 105.05
Nov 28, 2022 105.85 -0.95 -0.89% 106.80 107.45 102.30
Nov 27, 2022 106.80 -1.80 -1.66% 108.60 108.70 106.45
Nov 25, 2022 108.60 -2.30 -2.07% 110.90 111.35 108.35
Nov 24, 2022 110.95 1.05 0.96% 109.90 113.65 108.15
Nov 23, 2022 109.95 4.45 4.22% 105.50 115.05 104.70
Nov 22, 2022 105.50 5.10 5.08% 100.40 105.95 100.10
Nov 21, 2022 100.40 -0.55 -0.54% 100.95 103.55 97.65
Nov 20, 2022 101.00 -0.30 -0.30% 101.30 102.00 100.15
Nov 18, 2022 100.60 0.85 0.85% 99.75 101.55 99.70
Nov 17, 2022 99.80 -0.30 -0.30% 100.10 100.90 97.75