BCH/USD
Bán 111.00
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 111.40
Bán 111.00
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 111.40
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 112.35 2.70 2.46% 109.65 112.35 108.75
Nov 28, 2022 109.60 -1.15 -1.04% 110.75 111.85 105.65
Nov 27, 2022 110.85 -1.20 -1.07% 112.05 113.45 110.30
Nov 26, 2022 112.05 -1.45 -1.28% 113.50 115.30 110.55
Nov 25, 2022 113.45 -2.05 -1.77% 115.50 116.05 112.85
Nov 24, 2022 115.60 0.85 0.74% 114.75 118.30 112.65
Nov 23, 2022 114.75 5.95 5.47% 108.80 119.05 108.00
Nov 22, 2022 108.80 5.90 5.73% 102.90 109.00 102.50
Nov 21, 2022 103.00 -1.40 -1.34% 104.40 107.00 100.20
Nov 20, 2022 104.40 0.05 0.05% 104.35 107.25 102.65
Nov 19, 2022 104.40 0.20 0.19% 104.20 105.85 103.75
Nov 18, 2022 104.30 0.95 0.92% 103.35 105.50 103.25
Nov 17, 2022 103.45 -0.60 -0.58% 104.05 105.00 100.85
Nov 16, 2022 104.05 0.65 0.63% 103.40 109.55 102.15
Nov 15, 2022 103.50 0.15 0.15% 103.35 105.90 101.85
Nov 14, 2022 103.35 4.35 4.39% 99.00 104.25 95.75
Nov 13, 2022 99.10 -3.05 -2.99% 102.15 103.05 97.60
Nov 12, 2022 102.15 -0.60 -0.58% 102.75 102.75 97.35
Nov 11, 2022 102.50 0.40 0.39% 102.10 106.35 98.15
Nov 10, 2022 102.25 14.05 15.93% 88.20 105.60 86.65