BCH/USDT
Bán 109.15
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 109.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 111.80 -0.25 -0.22% 112.05 112.55 111.55
Dec 6, 2022 112.05 1.75 1.59% 110.30 112.05 110.15
Dec 5, 2022 110.35 -0.65 -0.59% 111.00 116.75 109.70
Dec 4, 2022 110.95 1.30 1.19% 109.65 111.75 109.50
Dec 3, 2022 109.60 -2.20 -1.97% 111.80 112.10 109.30
Dec 2, 2022 111.90 1.60 1.45% 110.30 112.25 108.50
Dec 1, 2022 110.30 -3.05 -2.69% 113.35 113.65 109.65
Nov 30, 2022 113.30 2.30 2.07% 111.00 114.40 110.25
Nov 29, 2022 110.95 1.15 1.05% 109.80 113.00 109.00
Nov 28, 2022 109.80 -1.15 -1.04% 110.95 111.85 106.25
Nov 27, 2022 111.05 -1.30 -1.16% 112.35 113.60 110.75
Nov 26, 2022 112.40 -1.40 -1.23% 113.80 115.55 111.40
Nov 25, 2022 113.75 -2.05 -1.77% 115.80 116.20 113.15
Nov 24, 2022 115.85 0.95 0.83% 114.90 118.50 113.10
Nov 23, 2022 114.95 5.75 5.27% 109.20 119.20 108.40
Nov 22, 2022 109.15 5.90 5.71% 103.25 109.20 102.90
Nov 21, 2022 103.25 -1.45 -1.38% 104.70 107.25 100.35
Nov 20, 2022 104.75 0.00 0.00% 104.75 107.45 103.00
Nov 19, 2022 104.80 0.25 0.24% 104.55 106.10 103.55
Nov 18, 2022 104.65 0.95 0.92% 103.70 105.65 103.60