BNB/BTC
Bán 0.011902
Chênh lệch Chênh lệch0.000061
Mua 0.011963

Giá Binancecoin to Bitcoin - biểu đồ BNB/BTC

BNB/BTC 0.011963
BNB/USD 326.91 BNB/USDT 327.15 BTC/BYN 78485.70 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27388.70 BTC/CRC - BTC/CZK 603814.29 BTC/SGD 36509.70 BTC/SEK 284565.80 BTC/CAD 37538.05 BTC/CHF 25121.63 BTC/AUD 41239.41 BTC/BGN - BTC/GBP 22348.56 BTC/TRY 523140.99 BTC/DKK 189411.32 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25419.45 BTC/USD 27396.45 BTC/ZAR 501546.86 BTC/HUF 9813189.34 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44258.33 BTC/NOK 287951.79 BTC/MXN 503942.17 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BCH/BTC 0.00442 BAL/BTC 0.000241 BTG/BTC 0.0005796 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003319 CAKE/BTC 0.0001355 QTUM/BTC 0.00011224 QNT/BTC 0.0044621 ADA/BTC 0.00001286 STEEM/BTC 0.00000730 TRX/BTC 0.00000235 ETH/BTC 0.06357 ETC/BTC 0.0007228 EOS/BTC 0.00004139 SHIB/BTC 0.000000000392 STORJ/BTC 0.00001249 XRP/BTC 0.00001734 XEM/BTC 0.00000140 NEO/BTC 0.000455 LTC/BTC 0.00334 MKR/BTC 0.02405 DOGE/BTC 0.00000272 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001385 REN/BTC 0.00000353 GRT/BTC 0.00000501 CHZ/BTC 0.00000431 1INCH/BTC 0.00001813 SRM/BTC 0.00000782 LRC/BTC 0.00001261 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 TWT/BTC 0.0000426712 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014314 CVC/BTC 0.00000365 COTI/BTC 0.00000262 QNT/BTC 0.0044644 XCN/BTC 0.0000001541 XCN/BTC 0.0000001542 FTM/BTC 0.0000154917 CRO/BTC 0.0000024962 SAND/BTC 0.0000223612 MATIC/BTC 0.0000390956 TWT/BTC 0.0000426498 AVAX/BTC 0.0006068 CRO/BTC 0.0000024949 RVN/BTC 0.0000009340 USDP/BTC 0.0000417285
Bán 0.011902
Chênh lệch Chênh lệch0.000061
Mua 0.011963
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNB/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 0.011734 0.000017 0.15% 0.011717 0.011770 0.011700
Mar 26, 2023 0.011716 0.000011 0.09% 0.011705 0.011778 0.011612
Mar 25, 2023 0.011706 0.000008 0.07% 0.011698 0.011789 0.011628
Mar 24, 2023 0.011696 0.000085 0.73% 0.011611 0.011765 0.011395
Mar 23, 2023 0.011610 -0.000137 -1.17% 0.011747 0.011795 0.011468
Mar 22, 2023 0.011748 -0.000124 -1.04% 0.011872 0.011996 0.011386
Mar 21, 2023 0.011866 -0.000097 -0.81% 0.011963 0.012042 0.011842
Mar 20, 2023 0.011962 -0.000029 -0.24% 0.011991 0.012230 0.011810
Mar 19, 2023 0.012001 -0.000273 -2.22% 0.012274 0.012467 0.011937
Mar 18, 2023 0.012271 -0.000074 -0.60% 0.012345 0.012587 0.012065
Mar 17, 2023 0.012344 -0.000799 -6.08% 0.013143 0.013163 0.012155
Mar 16, 2023 0.013141 0.000558 4.43% 0.012583 0.013332 0.012448
Mar 15, 2023 0.012583 0.000119 0.95% 0.012464 0.012593 0.012338
Mar 14, 2023 0.012466 -0.000270 -2.12% 0.012736 0.012769 0.012010
Mar 13, 2023 0.012738 -0.000322 -2.47% 0.013060 0.013706 0.012603
Mar 12, 2023 0.013065 -0.000391 -2.91% 0.013456 0.013606 0.013024
Mar 11, 2023 0.013451 -0.000276 -2.01% 0.013727 0.013734 0.013382
Mar 10, 2023 0.013731 0.000159 1.17% 0.013572 0.013836 0.013396
Mar 9, 2023 0.013571 0.000383 2.90% 0.013188 0.013594 0.013147
Mar 8, 2023 0.013193 0.000194 1.49% 0.012999 0.013252 0.012960