BNB/BTC
Bán 0.017068
Chênh lệch Chênh lệch0.000087
Mua 0.017155
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNB/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.017083 0.000067 0.39% 0.017016 0.017134 0.017008
Dec 4, 2022 0.017015 -0.000140 -0.82% 0.017155 0.017175 0.016927
Dec 3, 2022 0.017156 0.000025 0.15% 0.017131 0.017232 0.017036
Dec 2, 2022 0.017125 -0.000050 -0.29% 0.017175 0.017252 0.016869
Dec 1, 2022 0.017173 -0.000285 -1.63% 0.017458 0.017619 0.017053
Nov 30, 2022 0.017462 -0.000462 -2.58% 0.017924 0.018067 0.017417
Nov 29, 2022 0.017920 -0.000148 -0.82% 0.018068 0.018461 0.017851
Nov 28, 2022 0.018053 -0.000624 -3.34% 0.018677 0.018753 0.017811
Nov 27, 2022 0.018676 -0.000192 -1.02% 0.018868 0.019138 0.018620
Nov 26, 2022 0.018866 0.000708 3.90% 0.018158 0.019079 0.018124
Nov 25, 2022 0.018162 0.000129 0.72% 0.018033 0.018413 0.017857
Nov 24, 2022 0.018039 0.000095 0.53% 0.017944 0.018173 0.017710
Nov 23, 2022 0.017943 0.001547 9.44% 0.016396 0.018105 0.016273
Nov 22, 2022 0.016395 0.000347 2.16% 0.016048 0.016457 0.016039
Nov 21, 2022 0.016053 -0.000133 -0.82% 0.016186 0.016248 0.015769
Nov 20, 2022 0.016191 -0.000084 -0.52% 0.016275 0.016358 0.016093
Nov 19, 2022 0.016273 -0.000093 -0.57% 0.016366 0.016406 0.016171
Nov 18, 2022 0.016365 0.000354 2.21% 0.016011 0.016455 0.015844
Nov 17, 2022 0.016010 -0.000263 -1.62% 0.016273 0.016358 0.015928
Nov 16, 2022 0.016269 -0.000080 -0.49% 0.016349 0.016524 0.016229