BNB/USD
Bán 307.27
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 307.32

Giá Binancecoin to US Dollar - biểu đồ BNB/USD

Bán 307.27
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 307.32
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNB/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 309.89 -1.63 -0.52% 311.52 311.93 309.87
May 30, 2023 311.49 -0.23 -0.07% 311.72 314.31 310.91
May 29, 2023 311.73 -2.49 -0.79% 314.22 317.05 310.53
May 28, 2023 314.22 6.59 2.14% 307.63 314.83 306.82
May 27, 2023 307.63 0.70 0.23% 306.93 308.01 304.14
May 26, 2023 306.93 2.33 0.76% 304.60 308.70 301.68
May 25, 2023 304.59 -1.32 -0.43% 305.91 306.82 302.04
May 24, 2023 305.88 -7.52 -2.40% 313.40 313.56 303.49
May 23, 2023 313.40 4.25 1.37% 309.15 315.38 309.15
May 22, 2023 309.15 2.68 0.87% 306.47 311.10 304.49
May 21, 2023 306.46 -4.28 -1.38% 310.74 311.70 305.91
May 20, 2023 310.74 1.73 0.56% 309.01 312.00 307.97
May 19, 2023 309.01 -0.22 -0.07% 309.23 311.40 307.64
May 18, 2023 309.22 -5.05 -1.61% 314.27 314.71 306.09
May 17, 2023 314.26 2.91 0.93% 311.35 314.53 306.86
May 16, 2023 311.35 -2.08 -0.66% 313.43 314.06 309.30
May 15, 2023 313.43 1.24 0.40% 312.19 316.37 310.61
May 14, 2023 312.19 1.36 0.44% 310.83 314.72 309.59
May 13, 2023 310.84 2.20 0.71% 308.64 311.88 307.62
May 12, 2023 308.64 1.02 0.33% 307.62 309.29 301.23