BNB/USDT
Bán 289.72
Chênh lệch Chênh lệch0.94
Mua 290.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNB/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 287.41 -4.45 -1.52% 291.86 293.35 285.15
Dec 1, 2022 291.87 -8.12 -2.71% 299.99 301.45 289.75
Nov 30, 2022 300.00 5.08 1.72% 294.92 304.92 292.48
Nov 29, 2022 294.92 1.87 0.64% 293.05 304.78 288.49
Nov 28, 2022 293.05 -14.07 -4.58% 307.12 308.98 287.20
Nov 27, 2022 307.11 -3.66 -1.18% 310.77 316.14 305.98
Nov 26, 2022 310.77 10.44 3.48% 300.33 317.50 299.58
Nov 25, 2022 300.33 0.58 0.19% 299.75 305.22 293.81
Nov 24, 2022 299.75 1.42 0.48% 298.33 303.57 293.73
Nov 23, 2022 298.33 32.07 12.04% 266.26 300.80 264.50
Nov 22, 2022 266.21 12.63 4.98% 253.58 267.31 251.66
Nov 21, 2022 253.52 -10.31 -3.91% 263.83 264.68 249.48
Nov 20, 2022 263.82 -8.19 -3.01% 272.01 273.29 261.48
Nov 19, 2022 272.03 -1.55 -0.57% 273.58 274.18 268.88
Nov 18, 2022 273.58 6.11 2.28% 267.47 274.38 266.82
Nov 17, 2022 267.45 -3.84 -1.42% 271.29 272.98 262.75
Nov 16, 2022 271.29 -5.24 -1.89% 276.53 279.63 268.46
Nov 15, 2022 276.53 -2.02 -0.73% 278.55 281.88 272.74
Nov 14, 2022 278.56 2.51 0.91% 276.05 291.43 267.37
Nov 13, 2022 276.05 -6.40 -2.27% 282.45 286.00 272.76