BNT/USD
Bán 0.5658
Chênh lệch Chênh lệch0.0029
Mua 0.5687
Bán 0.5658
Chênh lệch Chênh lệch0.0029
Mua 0.5687
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 0.5617 0.0000 0.00% 0.5617 0.5646 0.5547
Mar 22, 2023 0.5607 -0.0032 -0.57% 0.5639 0.5657 0.5557
Mar 21, 2023 0.5907 0.0330 5.92% 0.5577 0.6166 0.5567
Mar 20, 2023 0.5587 -0.0040 -0.71% 0.5627 0.5807 0.5487
Mar 19, 2023 0.5627 0.0180 3.30% 0.5447 0.5857 0.5427
Mar 18, 2023 0.5447 -0.0070 -1.27% 0.5517 0.5717 0.5257
Mar 17, 2023 0.5507 0.0720 15.04% 0.4787 0.5537 0.4777
Mar 16, 2023 0.4787 0.0400 9.12% 0.4387 0.4947 0.4367
Mar 15, 2023 0.4397 -0.0120 -2.66% 0.4517 0.4607 0.4297
Mar 14, 2023 0.4527 0.0080 1.80% 0.4447 0.4717 0.4337
Mar 13, 2023 0.4437 0.0220 5.22% 0.4217 0.4557 0.4097
Mar 12, 2023 0.4217 0.0309 7.91% 0.3908 0.4247 0.3818
Mar 11, 2023 0.3918 -0.0060 -1.51% 0.3978 0.4067 0.3768
Mar 10, 2023 0.3978 0.0070 1.79% 0.3908 0.3988 0.3738
Mar 9, 2023 0.3898 -0.0279 -6.68% 0.4177 0.4287 0.3888
Mar 8, 2023 0.4167 -0.0160 -3.70% 0.4327 0.4357 0.4127
Mar 7, 2023 0.4337 -0.0100 -2.25% 0.4437 0.4477 0.4247
Mar 6, 2023 0.4447 0.0060 1.37% 0.4387 0.4487 0.4297
Mar 5, 2023 0.4387 -0.0030 -0.68% 0.4417 0.4497 0.4327
Mar 4, 2023 0.4417 -0.0110 -2.43% 0.4527 0.4557 0.4307