BNT/USD
Bán 0.3688
Chênh lệch Chênh lệch0.0024
Mua 0.3712
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.3818 -0.0010 -0.26% 0.3828 0.3838 0.3798
Dec 6, 2022 0.3828 0.0040 1.06% 0.3788 0.4087 0.3728
Dec 5, 2022 0.3788 -0.0040 -1.04% 0.3828 0.3868 0.3758
Dec 4, 2022 0.3818 0.0070 1.87% 0.3748 0.4077 0.3738
Dec 3, 2022 0.3738 -0.0100 -2.61% 0.3838 0.3918 0.3738
Dec 2, 2022 0.3838 0.0050 1.32% 0.3788 0.3848 0.3758
Dec 1, 2022 0.3798 -0.0070 -1.81% 0.3868 0.3898 0.3778
Nov 30, 2022 0.3878 0.0130 3.47% 0.3748 0.3918 0.3738
Nov 29, 2022 0.3738 0.0110 3.03% 0.3628 0.3868 0.3608
Nov 28, 2022 0.3638 -0.0020 -0.55% 0.3658 0.3668 0.3508
Nov 27, 2022 0.3658 -0.0030 -0.81% 0.3688 0.3808 0.3648
Nov 26, 2022 0.3698 0.0050 1.37% 0.3648 0.3798 0.3648
Nov 25, 2022 0.3658 0.0030 0.83% 0.3628 0.3668 0.3558
Nov 24, 2022 0.3628 0.0000 0.00% 0.3628 0.3778 0.3558
Nov 23, 2022 0.3628 0.0150 4.31% 0.3478 0.3638 0.3468
Nov 22, 2022 0.3488 0.0130 3.87% 0.3358 0.3668 0.3318
Nov 21, 2022 0.3368 -0.0020 -0.59% 0.3388 0.3448 0.3318
Nov 20, 2022 0.3398 -0.0210 -5.82% 0.3608 0.3628 0.3388
Nov 19, 2022 0.3608 0.0060 1.69% 0.3548 0.3628 0.3498
Nov 18, 2022 0.3568 -0.0030 -0.83% 0.3598 0.3638 0.3528