GBP/JPY
Bán 174.017
Chênh lệch Chênh lệch0.031
Mua 174.048
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 173.950 -0.141 -0.08% 174.091 174.363 173.934
Jun 7, 2023 174.105 0.699 0.40% 173.406 174.420 172.657
Jun 6, 2023 173.405 0.091 0.05% 173.314 173.764 172.669
Jun 5, 2023 173.313 -0.968 -0.56% 174.281 174.326 172.843
Jun 4, 2023 174.277 0.186 0.11% 174.091 174.351 174.073
Jun 2, 2023 174.205 0.433 0.25% 173.772 174.665 173.740
Jun 1, 2023 173.782 0.634 0.37% 173.148 174.125 173.005
May 31, 2023 173.151 -0.353 -0.20% 173.504 173.639 172.517
May 30, 2023 173.505 0.067 0.04% 173.438 174.263 172.983
May 29, 2023 173.437 -0.477 -0.27% 173.914 173.926 172.937
May 28, 2023 173.915 0.522 0.30% 173.393 173.943 173.358
May 26, 2023 173.518 1.096 0.64% 172.422 173.724 172.196
May 25, 2023 172.425 0.128 0.07% 172.297 172.759 171.978
May 24, 2023 172.298 0.204 0.12% 172.094 172.782 171.219
May 23, 2023 172.094 -0.304 -0.18% 172.398 172.613 171.279
May 22, 2023 172.398 0.830 0.48% 171.568 172.568 171.188
May 21, 2023 171.569 -0.054 -0.03% 171.623 171.717 171.387
May 19, 2023 171.663 -0.384 -0.22% 172.047 172.490 171.237
May 18, 2023 172.046 0.298 0.17% 171.748 172.149 171.178
May 17, 2023 171.749 1.445 0.85% 170.304 171.997 170.100