GBP/JPY
Bán 160.269
Chênh lệch Chênh lệch0.030
Mua 160.299
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 160.264 0.240 0.15% 160.024 160.816 160.014
May 25, 2022 160.025 1.092 0.69% 158.933 160.291 158.377
May 24, 2022 158.936 -1.682 -1.05% 160.618 160.841 157.979
May 23, 2022 160.621 0.722 0.45% 159.899 160.992 159.396
May 22, 2022 159.898 0.416 0.26% 159.482 160.110 159.444
May 20, 2022 159.574 0.247 0.16% 159.327 160.189 158.720
May 19, 2022 159.327 1.421 0.90% 157.906 159.902 157.868
May 18, 2022 157.905 -3.693 -2.29% 161.598 161.725 157.880
May 17, 2022 161.598 2.671 1.68% 158.927 161.840 158.853
May 16, 2022 158.927 0.279 0.18% 158.648 159.269 157.422
May 13, 2022 158.298 1.355 0.86% 156.943 158.466 156.662
May 12, 2022 156.942 -1.892 -1.19% 158.834 159.044 155.591
May 11, 2022 158.834 -1.600 -1.00% 160.434 161.301 158.794
May 10, 2022 160.432 -0.394 -0.24% 160.826 161.505 160.026
May 9, 2022 160.826 -0.303 -0.19% 161.129 162.175 160.148
May 8, 2022 161.130 0.136 0.08% 160.994 161.290 160.882
May 6, 2022 160.840 -0.258 -0.16% 161.098 161.596 160.307
May 5, 2022 161.098 -1.942 -1.19% 163.040 163.158 160.442
May 4, 2022 163.039 0.413 0.25% 162.626 163.563 161.759
May 3, 2022 162.627 0.021 0.01% 162.606 163.403 162.340