GBP/JPY
Bán 161.524
Chênh lệch Chênh lệch0.169
Mua 161.693
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 161.524 0.214 0.13% 161.310 162.165 159.423
Sep 29, 2022 161.318 4.920 3.15% 156.398 161.720 155.596
Sep 28, 2022 156.394 1.198 0.77% 155.196 157.077 152.537
Sep 27, 2022 155.196 -0.309 -0.20% 155.505 156.350 154.335
Sep 26, 2022 155.525 0.638 0.41% 154.887 157.197 148.705
Sep 25, 2022 154.892 -0.166 -0.11% 155.058 155.601 154.649
Sep 23, 2022 155.426 -4.796 -2.99% 160.222 160.373 155.345
Sep 22, 2022 159.691 -2.678 -1.65% 162.369 164.424 159.103
Sep 21, 2022 162.367 -1.043 -0.64% 163.410 163.932 162.175
Sep 20, 2022 163.409 -0.445 -0.27% 163.854 164.421 163.127
Sep 19, 2022 163.853 0.631 0.39% 163.222 163.939 162.933
Sep 18, 2022 163.221 0.166 0.10% 163.055 163.423 163.055
Sep 16, 2022 163.214 -0.924 -0.56% 164.138 164.485 162.729
Sep 15, 2022 164.138 -0.843 -0.51% 164.981 165.723 164.102
Sep 14, 2022 164.981 -1.171 -0.70% 166.152 166.423 164.746
Sep 13, 2022 166.153 -0.502 -0.30% 166.655 167.086 165.975
Sep 12, 2022 166.655 1.009 0.61% 165.646 167.027 165.375
Sep 11, 2022 165.645 0.411 0.25% 165.234 165.793 165.046
Sep 9, 2022 165.182 -0.555 -0.33% 165.737 166.228 164.297
Sep 8, 2022 165.739 -0.275 -0.17% 166.014 166.246 164.875