GBP/CHF
Bán 1.13570
Chênh lệch Chênh lệch0.00140
Mua 1.13710
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 1.13570 0.00690 0.61% 1.12880 1.13665 1.12780
Jun 8, 2023 1.12875 -0.00300 -0.27% 1.13175 1.13400 1.12625
Jun 7, 2023 1.13180 0.00455 0.40% 1.12725 1.13225 1.12555
Jun 6, 2023 1.12730 0.00105 0.09% 1.12625 1.12805 1.12355
Jun 5, 2023 1.12630 -0.00445 -0.39% 1.13075 1.13260 1.12355
Jun 4, 2023 1.13080 0.00090 0.08% 1.12990 1.13110 1.12960
Jun 2, 2023 1.13060 -0.00360 -0.32% 1.13420 1.13660 1.13015
Jun 1, 2023 1.13425 0.00185 0.16% 1.13240 1.13885 1.12950
May 31, 2023 1.13235 0.00780 0.69% 1.12455 1.13320 1.12405
May 30, 2023 1.12450 0.00775 0.69% 1.11675 1.12450 1.11620
May 29, 2023 1.11675 -0.00145 -0.13% 1.11820 1.11870 1.11445
May 28, 2023 1.11820 0.00135 0.12% 1.11685 1.11820 1.11680
May 26, 2023 1.11675 0.00210 0.19% 1.11465 1.11885 1.11425
May 25, 2023 1.11460 -0.00400 -0.36% 1.11860 1.12185 1.11460
May 24, 2023 1.11850 -0.00065 -0.06% 1.11915 1.12390 1.11685
May 23, 2023 1.11915 0.00230 0.21% 1.11685 1.11990 1.11445
May 22, 2023 1.11680 -0.00235 -0.21% 1.11915 1.11950 1.11320
May 21, 2023 1.11915 0.00120 0.11% 1.11795 1.11920 1.11785
May 19, 2023 1.11875 -0.00425 -0.38% 1.12300 1.12300 1.11755
May 18, 2023 1.12295 0.00150 0.13% 1.12145 1.12435 1.11910