GBP/CHF
Bán 1.10320
Chênh lệch Chênh lệch0.00140
Mua 1.10460
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 7, 2022 1.10430 -0.00045 -0.04% 1.10475 1.10735 1.10265
Oct 6, 2022 1.10480 -0.00940 -0.84% 1.11420 1.11585 1.10025
Oct 5, 2022 1.11415 -0.00645 -0.58% 1.12060 1.12650 1.10680
Oct 4, 2022 1.12055 -0.00495 -0.44% 1.12550 1.12850 1.11765
Oct 3, 2022 1.12540 0.02820 2.57% 1.09720 1.12545 1.09250
Oct 2, 2022 1.09705 -0.00490 -0.44% 1.10195 1.10355 1.09660
Sep 30, 2022 1.10190 0.01315 1.21% 1.08875 1.10265 1.08065
Sep 29, 2022 1.08880 0.02995 2.83% 1.05885 1.09090 1.05545
Sep 28, 2022 1.05875 -0.00475 -0.45% 1.06350 1.07310 1.04185
Sep 27, 2022 1.06355 -0.00445 -0.42% 1.06800 1.07185 1.05550
Sep 26, 2022 1.06805 0.00790 0.75% 1.06015 1.07925 1.01725
Sep 25, 2022 1.06005 -0.00155 -0.15% 1.06160 1.06460 1.05805
Sep 23, 2022 1.06380 -0.03515 -3.20% 1.09895 1.10055 1.06260
Sep 22, 2022 1.10520 0.01590 1.46% 1.08930 1.11470 1.08110
Sep 21, 2022 1.08935 -0.00740 -0.67% 1.09675 1.09810 1.08725
Sep 20, 2022 1.09670 -0.00640 -0.58% 1.10310 1.10580 1.09465
Sep 19, 2022 1.10310 0.00195 0.18% 1.10115 1.10400 1.09720
Sep 18, 2022 1.10115 0.00070 0.06% 1.10045 1.10200 1.09960
Sep 16, 2022 1.10165 0.00025 0.02% 1.10140 1.10330 1.09450
Sep 15, 2022 1.10130 -0.00915 -0.82% 1.11045 1.11100 1.09880