GBP/USD
Bán 1.26190
Chênh lệch Chênh lệch0.00012
Mua 1.26202
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1.26546 0.00383 0.30% 1.26163 1.26664 1.26121
May 26, 2022 1.26164 0.00308 0.24% 1.25856 1.26205 1.25515
May 25, 2022 1.25856 0.00445 0.35% 1.25411 1.25941 1.24807
May 24, 2022 1.25411 -0.00246 -0.20% 1.25657 1.25982 1.24712
May 23, 2022 1.25666 0.00636 0.51% 1.25030 1.26007 1.24995
May 22, 2022 1.25030 0.00360 0.29% 1.24670 1.25095 1.24611
May 20, 2022 1.24588 -0.00038 -0.03% 1.24626 1.24997 1.24369
May 19, 2022 1.24625 0.01187 0.96% 1.23438 1.25242 1.23376
May 18, 2022 1.23439 -0.01429 -1.14% 1.24868 1.25007 1.23284
May 17, 2022 1.24866 0.01614 1.31% 1.23252 1.24985 1.23203
May 16, 2022 1.23251 0.00649 0.53% 1.22602 1.23292 1.22168
May 13, 2022 1.22562 0.00523 0.43% 1.22039 1.22606 1.21551
May 12, 2022 1.22040 -0.00291 -0.24% 1.22331 1.22481 1.21648
May 11, 2022 1.22331 -0.00737 -0.60% 1.23068 1.24000 1.22316
May 10, 2022 1.23069 -0.00290 -0.24% 1.23359 1.23753 1.22912
May 9, 2022 1.23355 0.00102 0.08% 1.23253 1.24057 1.22605
May 8, 2022 1.23253 -0.00135 -0.11% 1.23388 1.23440 1.23223
May 6, 2022 1.23463 -0.00158 -0.13% 1.23621 1.23799 1.22758
May 5, 2022 1.23621 -0.02540 -2.01% 1.26161 1.26327 1.23245
May 4, 2022 1.26160 0.01179 0.94% 1.24981 1.26376 1.24514