GBP/USD
Bán 1.21640
Chênh lệch Chênh lệch0.00008
Mua 1.21648
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 1.21820 -0.00275 -0.23% 1.22095 1.22137 1.21799
Dec 7, 2022 1.22094 0.00769 0.63% 1.21325 1.22344 1.21065
Dec 6, 2022 1.21326 -0.00598 -0.49% 1.21924 1.22693 1.21245
Dec 5, 2022 1.21923 -0.01037 -0.84% 1.22960 1.23444 1.21615
Dec 4, 2022 1.22962 0.00278 0.23% 1.22684 1.22967 1.22678
Dec 2, 2022 1.22894 0.00310 0.25% 1.22584 1.22999 1.21339
Dec 1, 2022 1.22583 0.01841 1.52% 1.20742 1.23058 1.20695
Nov 30, 2022 1.20748 0.01288 1.08% 1.19460 1.20883 1.19001
Nov 29, 2022 1.19459 -0.00135 -0.11% 1.19594 1.20642 1.19418
Nov 28, 2022 1.19593 -0.00943 -0.78% 1.20536 1.21180 1.19402
Nov 27, 2022 1.20537 -0.00130 -0.11% 1.20667 1.20708 1.20505
Nov 25, 2022 1.20851 -0.00271 -0.22% 1.21122 1.21272 1.20581
Nov 24, 2022 1.21123 0.00370 0.31% 1.20753 1.21534 1.20580
Nov 23, 2022 1.20758 0.01824 1.53% 1.18934 1.20808 1.18724
Nov 22, 2022 1.18932 0.00668 0.56% 1.18264 1.19026 1.18220
Nov 21, 2022 1.18262 -0.00572 -0.48% 1.18834 1.18861 1.17784
Nov 20, 2022 1.18842 -0.00089 -0.07% 1.18931 1.18950 1.18774
Nov 18, 2022 1.18829 0.00240 0.20% 1.18589 1.19507 1.18582
Nov 17, 2022 1.18586 -0.00553 -0.46% 1.19139 1.19578 1.17625
Nov 16, 2022 1.19140 0.00347 0.29% 1.18793 1.19420 1.18311